Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Det er nu endelig besluttet at fastholde Danmarks atomskrot på forsøgsstation Risø.

Men det betyder ikke , at man kan slappe helt af. Idet udsættelsen til 2073 af afviklingen af depotet kun er indtil da. Hvad så ?

Planen om at grave det radioaktive skrot 30 meter ned er tilsynheladende forkastet. Nu vil en kommende undersøgelse finde en lokalitet i 500 meters dybde.

Svenskerne og finnerne har allerede depoter i 700 meters dybde. Sprængt ind i grundfjeldet.

Ligesom tyskerne brugte nedlagte saltminer som depot. De duede imidlertid ikke og skal graves op igen. Andre steder står det enten i store haller eller i rustne tønder udendørs.

Men et er fælles : Man taler om mellemdepoter.

30 meter nede i Thyholms undergrund har man verdens mest hullede lerlag. Nemlig forekomsten af et moler-lag , hvorfra udsivning ville gå direkte i Limfjorden. Så "eksperterne" bag udvælgelsen af de 8 tidligere planlagte lokaliteter synes fuldstændig blottet for geologisk viden.

De andre 8 områder er tilsyneladende ligeså skødesløst angivet.

Et held at man har taget de folkelige protester seriøst og stoppet den fortsatte aktivitet.

Ian

Dagens vits

Sergenten inspicerede de værnepligtige, og stoppede ved en ung mand med meget langt hår. - De skulle have været klippet for meget længe siden! - Jamen, hr. sergent, det blev jeg skam også..?
Nive info
Gå til toppen