Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Bæredygtig eller grøn energi har mange ansigter, men ikke aller er særlig grønne.

 

Når man forøger gasproduktionen i et biogasanlæg ved at tilsætte affalds fedt eller olie fra levnedsmiddelproduktionen ,er der så tale om kemisk process biologisk process eller Kommunekemi ?

Når man brænder husholdningsaffald, der ligesågodt kunne afgasses i et biogasanlæg er det så grøn varme og elektricitet ? Og hvad med kompostering ?

Vi ved at alt muligt kan brænde. Så pyromani burde være den sidste udvej. Genanvendelse lyder ligesom mere grøn . Selvom vi ved at ikke alt lader sig genanvende, som affaldsjern der kan smeltes om til nyt jern. Aluminium til nyt metal.

Fækalier fra dyr gemmes i gylletanke og spredes som gødning .Mens fækalier fra mennesker pumpes rundt i rørledninger til nedbrydningsanlæg/rensningsanlæg , selvom det ligesågodt kunne afgasses i et biogasanlæg .

Plastic kan genanvendes eller omdannes til brændstof eller brændes sammen med køkkenaffald i fjernvarmeforbrændingsværker. Vi har hele tiden nogle valg. Der alt efter pris og omkostninger bliver brugt på den ene eller anden måde.

Men de rigelige ressourcer vil efterhånden slippe op og vi må tænke på en mere bæredygtig og grøn måde. Specielt fordi alt kan tillægges et energiforbrug. Og hvorfra skal energien så komme ?

At noget er bæredygtigt betyder f.eks. at hvis man fælder en skov, så skal der plantes nye træer. Ikke som nu , at man hærger store områder i troperne uden tanke for fremtiden.

Når sjældne træsorter i regnskoven erstattes af plantager med gummitræer, oliepalmer eller som overgår til svediebrug , så efterlades der større og større hærgede ar på jordskorpen.

Grøn adfærd er ikke just ligefrem det billedlige indtryk man får.

Vi bliver nød til at tænke genbrug eller recykling , hvis vi fortsat vil bevare rådighed over de ressourcer som vi er vandt til.

Ian

Dagens vits

En kvinde møder en mand, og tager med ham hjem. Hans soveværelse er fyldt med hundredvis af bamser, delt op i størrelser, og arrangeret på store hylder. Hun vælger ikke at sige noget, men er rørt over hans ømhed. Efter de har været i seng sammen, spørger hun, om han var tilfreds. - Tja. Du kan tage en bamse fra den midterste hylde...
Nive info
Gå til toppen