Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Gennem de sidste mange år har energi båret vores civilisation , men brug gennem tiderne er ændret.

 

I 1945 blev al elektricitet i England udviklet udfra kul. Det ændredes i 1950erne , da atomkraft overtog mere og mere. Lige indtil Margareth Tatcher lukkede alle kulminer.

Så kørte kulværkerne kun på importerede kul. Der kom fra Canada, Sydafrika og Australien.

I dag er forbruget i Uk minimalt set i forhold til tidligere.

I Danmark producerede vi i 1945 el udfra brunkul og importerede kul. Så fik vi anlæg med dieselolie og tung fuelolie udover videreudviklede kulkraftværker.

Brunkul blev udfaset. Og diesel overgik til kraftvarmeværker, der producerede el og varme.

Ind i 60erne kom affaldsforbrændingsværker, der brugte alle brændsler.

I 70erne kom naturgas kraftvarme. I 1980erne kom de små vindmøller, men de ville man politisk ikke bruge til varme. Og efter nullerne kom megamøller , der stadig ikke bruges til varme.

En masse overskuds elektricitet eksporteres i stedet gratis til nabolandene.

Svenskerne har et større kulkraftværk. Resten kommer primært fra vandkraft og atomkraft.

Og sådan produceres energi forskelligt fra land til land og forskeligt gennem tiden.

I Danmark vil vi i 2030 omlægge til fossilfri energi. Således at mindst 50% er omlagt i 2050.

Men et er mål. Noget andet bliver realiteterne.

I 1973 fik vi den store energikrise, der bl.a. drev vindkraften frem.

Her var det små opfindere der udviklede velfungerende vindmøller. Der blev opstillet i baghaven.

I dag har politikerne indført så mange bremser, at end ikke en opfinder kan afprøve nye ideer mere.

Alt er underlagt restriktioner , regler og myndighedsbehandling.

Og det er dræbende for den form for alternativ energi.

Så nu venter vi på den næste energikrise, der kan åbne op for nye ideer og opfindelser igen.

For når først lyset forsvinder og der ikke er mere varme mere, så vil man kunne udvikle igen.

Fremtidens anlæg vil blive kombinationsanlæg med energilagre. For der er ingen VE systemer, der kan stå alene uden periodisk back-up.

Varmepumper uden elektricitet fra nettet, oliefyr uden cirkulationspumper . Det virker bare ikke.

Så udbygning af kombinationsløsninger vil tilhøre fremtiden.

Dertil kommer det enorme spild i højspændingstransmission . Alene lokal produktion kan minimere tabene med over 50 procent. Men det ønsker de store systemer ikke.

Nu venter vi på at også de kollapser.

Ian

Dagens vits

Læreren: - Erling, hvis et hus har seks etager, og hver etage har tyve trappetrin, hvor mange trin er du så nødt til at gå op ad for at komme helt op?Erling: - Dem alle sammen?
Nive info
Gå til toppen