Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Kemikere forsynede Tyskland med alternativ benzin og diesel under II Verdenskrig.

 

Har man adgang til kul så kan simple kulbrintekæder omdannes til Benzin og dieselolie. Under anden Verdenskrig , hvor Tyskland ikke kunne få tilført råolie til rafinering blev det afgørende for krigslængden hvor hurtigt man kunne fremstille kunstige alternativer.

En metode der i dag måske skal anvendes på Mars , hvis man når så langt.

Under apartheit embergoen opbyggede Sydafrika et tilsvarende stort anlæg for fremstilling af syntetiske brændstoffer , som tyskerne brugte i 1940erne.

Ja faktisk købte de et "skrottet" tysk anlæg og samlede det igen.

Så olie-embargo mod Sydafrika virkede ikke efter hensigten.

Syntetisk brændstof udvikles ud fra kulilte og brint. Kulilten får man fra anaerob afbrænding af kul. Og brinten får man ved elektrolyse af ferskvand . Eller CO- og H2.

Så kan man skaffe rigeligt med billig kul og en masse elektricitet (jævnstrøm) , så kan man lave methan og ethan , der siden kan splejses til tungere kulbrintekæder.

Tyskland ville med Stalingrad offensiven lægge deres klamme hånd på de russiske oliekilder i Baku ved Det Kaspiske Hav, men den offensiv gik som bekendt i stå.

Derfor måtte man ty til kul i det nuværende sydlige Polen , som blev hentet op af slavearbejdere.

Krigslykken vendte og der blev mindre og mindre brændstof.

Så efter 1945 ophørte fabrikkerne med produktion af syntetisk benzin og diesel.

På jorden er der måske kun råolie til max 200 år , men kulforekomster til 2000 år.

Man kan hente kultveilte fra vulkaner og elværker , som kan omdannes til kulilte. Så er prisen høj nok kan man igen opstarte syntetiske brændstoffer.

Desuden er der 2 % CO2 i atmosfæren, som planterne lver af til daglig.

Se også:

https://www.nyteknik.se/premium/nazisternas-syntetiska-bransle-forlangde-andra-varldskriget-6912963

https://www.motormagasinet.dk/article/view/551530/bosch_ser_stort_potentiale_i_syntetisk_braendstof

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen