Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Elektricitet er gået fra at være noget sjælent til daglig brug henover de sidse 150 år.

 

Efter opfindelsen af dynamoen og siden generatoren , der er blevet drevet af alt lige fra

kulfyrede dampmaskiner, petroliumsmotorer, dampturbiner ,dieselmotorer, olie og naturgasfyrede anlæg og atomkraft . Står vi i dag med en yderliger håndfuld muligheder for at generere strøm.

Med solpaneler, vindmøller, vandkraft og sågar geothermisk damp.

Hver gang et nyt brændsel eller brændstof er blevet introduceret har andre gamle løsninger måtte vige fra deres kerneområder. Specielt produktionsprisen er en styrende faktor.

Med øgede priser på brændstof omkring årtusindskiftet kom mange nye ideer på bordet. Desværre fik myndighederne også gode ideer til nye skatter og afgifter. Så selvom priserne periodevis falder, så styres politikken af det provenutab man regner sig frem til.

Nu har dieselprisen ligget næsten fast de sidste 4 år , men det bliver nok ikke ved.

Derfor gælder det om at sikre sig i denne mellemistid.

Desværre er mange af de fordelagtige ordninger ikke aktive mere. Kun selvforsyning er stadig en farbar vej.

Efter stop for brug af asynkronmotorer i husstandsmøller skal man sno sig kreativt.

Det er stadig muligt , men så kan man heller ikke sælge sit overskud fordelagtigt.

Det nye er opbygning af batteri blokke i selvforsyningsøjemed.

Power Pack , der kan hænge på indersiden af garage væggen. Og som via en inverter kan kobles på 230 volt . Men selv Power Pack skal have energien et eller andet sted fra. Og her er husstandsmøller , solpaneler , minikratvarme, sterling motorer og biogasanlæg bud på løsninger.

For med mange afgifter kan petroliumsmotorer , dieselmotorer og lignende trækdyr ikke betale sig mere. Man skal finde et ikke brugt alternativ.

Med fortiden i mente, så må der være meget der ikke er opdaget og udviklet endnu. Tænk bare på bølgeenergi, iobiseret luft og lignende.

Vi er gået fra DC til AC og måske på vej tilbage til AC i lavvolt.

Husk sejlskibe blev erstattet af dampskibe og siden af motorskibe.

Ian

Dagens vits

Det er kun politikere, der kan stå oprejst, uden at have en rygrad!
Nive info
Gå til toppen