Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Eksport af overskuds elektricitet fra danske vindmøller har længe haft det svært ved den tyske grænse.

 

Selvom der elektrisk er en 6 sporet motorvej over grænsen , så har der ,hver gang det blæser, været store vanskeligheder med at eksportere overskuddet sydpå.

Det har nu fået en påtale fra EU . Idet man vil iværksætte en undersøgelse , der skal se om tyskerne lever op til EUs konkurrenceregler.

Det har medført at tyskernes højspændingsnet distributør Tennet nu lover bod og bedring.

og fremover vil lukke op for ikke bare 250 MW elektricitet men 1300 MW. Hvad der svarer til et helt atomkraftværk.

For godt nok er tyskerne bedre forsynet med landmøller syd for grænsen end Danmark , men der bor også mange flere mennesker.

Og skal vi frit kunne få "solgt" kapaciteten så må man udkoble egne enheder periodevis.

Strøm opdeles i grundlast, mellemlast og spidslast. Hvor grundlast er atomkraftværkerne og kulkraftværker der kværner derudad. Mens vind og sol er variabel spidslast.

Værker i spidslast kører ofte på dieselolie og naturgas. Og de kan med sekunders varsel koble ind og ud. Så ekstra vind fra Danmark giver en ikke uvæsentlig brændstofbesparelse.

Men det taler man ikke om. Det klager man over.

Nu håber vi så , at tyskerne også står ved deres bod og bedring.

Der ligger i hvert tilfælde nye højspændingsmaster på jorden fra Hamburg og nordpå. Så en yderligere kapacitetsøgning bliver snart mulig. Tennet forudser 6 måneder før man er helt parat.

Se også:

https://ing.dk/andre-skriver/tyskerne-vil-aabne-adgangen-dansk-el-efter-eu-undersoegelse-211440

https://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Energiselskaber/article10464656.ece

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen