Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 


Biogas er afgasset affald fra en lukket beholder, hvis konsistens afhænger af affaldstypen.

 


Biogasdprocessen kan ske ved to temperatur niveauer: mesofil og thermofil. Eller på dansk i området 30 grader og i området 60 grader. Hvor forskellige methanbakterier nedbryder det tilførte organiske materiale.

Oprindelig kørte biogasanlæg udelukkende på gødning fra dyr :ko møj ,svinegylle og lignende.
Eksperimenter viste, at man kunne øge udbyttet væsentligt ved tilsætning af diverse stoffer.
Lidt ligesom at "fodre" methanbakterier med hvad de ku li.
Så driften af biogasanlæg var meget afhængig af hvem der fodrede og hvornår.

Siden er mængden af tilsætningsstoffer øget. Og tilsætning af affaldsfedtstoffer gav det helt store ryk i gasproduktionen. Så nu er rentabiliteten blevet forskubbet efter hvor meget af de gode affaldsstoffer man kan få til sit anlæg.

Derudover har biogasanlæggene taget husholdningsaffald ind i cirkulationen. Så køkkenaffald nu producerer elektricitet og fjernvarme til fordel for de lokale. Alt samtidig med at gødning fra landbruget afgasses.
Gødning fra mennesker bruges ikke i Danmark , men i udlandet.

Efter afgasning spredes "manuren" på marker hos leverandøren. Så der spares en masse penge til sædvanlig markgødning. Afgasset gylle lugter ikke. Hvorimod frisk gylle er en kilde til nabo klager.

Gennem biogasprocessen åbnes gødningen , så den bliver lettere optagelig for planterne. Og derudover er den afgassede gylle mere skånsom mod biologien i muldlaget.
Der er med andre ord langt flere regnorme i muld der får afgasset gylle.

Omsætningshastigheden i reaktortanken er afhængig af materialet der skal nedbrydes, tilsætningsstoffer og temperaturen.
Udover gødning fra køer, svin og høns købes der affaldsfedt fra levnedsmiddelindustrien her og i udlandet. Og modtages husholdningsaffald i nogle anlæg.
Svært nedbrydelige plantedele som halm skal igennem en ekstra process.

Sålænge der var rigeligt af let nedbrydeligt biologisk materiale gik udviklingen hurtig. Men nu er man så kommet til de sværere og mindre givtige biologier, som halm.
Og der er kamp om forsyning af affaldsfedt og affaldsolier fra industrien.
Så nogle biogasanlæg er det rene Kommune Kemi.

Vi er nok ved et stort knæk på udviklingskurven, der skal løses før vi kan sige at der er masser af potentiale i biogas. For det er der nok ikke i øjeblikket.
Der er behov for eksperimenter og teknisk udvikling før næste ekspansion.

Ian

Dagens vits

Læreren: - Erling, hvis et hus har seks etager, og hver etage har tyve trappetrin, hvor mange trin er du så nødt til at gå op ad for at komme helt op?Erling: - Dem alle sammen?
Nive info
Gå til toppen