Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Kul , affald ,træ og andre kulbrinter kan omdannes til methan , ethan og lignende gasser.

 Under II Verdenskrig kunne Tyskland ikke købe råolie mere . Og til drift af biler, tanks, traktorer,tog og flyvemaskiner behøver man både benzin og dieselolie. Men det var der en løsning på .

Via forgasning kan man omdanne alle mulige kulbrinter til gasser. Og gasser kan klones til nye gasser , der igen kan omdannes til brændstof.

Vi kender forgasning fra gamle bygasværker, hvor kul blev til bygas og koks på små lokale gasværker. Gassen fra en lukket (iltfri nedbrydning) kunne blandes med brint og vi havde bygas.

Bygas der for over 100 år siden blev brugt til gadelys , varme og madlavning.

Derudover kunne man sælge koksen , som blev anvendt i jernindustrien.

I skovene omdannede man affaldstræ i store "mihler" til trækul. Gassen sev så ud i den omgivende luft. Og mange gange blev bærved boende trækulsarbjderne forgiftede .

Trækul blev brugt af smede. Og ikke til grill , som i vore dage.

Efter II Verdenskrig kunne Sydafrika ikke købe olie og benzin. De købte det gamle tyske anlæg og omdannede kul til brændstof. Eftersom de ikke har oliekilder og dengang blev boycottet.

Alt der brænder har en fast og en gasfase. Når du ser luer i pejsen, så er det gas der brænder. Ikke fast træ , som mange troer.

Varmer man affald, træ eller kul op i et lukket rum, så udvikles der gasser, hvoraf flere er brændbare. Alt efter basis materiale så sker den afgivelse af gas ved forskellige temperaturer.

Er materialet rent (ren kul) , så bliver gassen derfra ret ens.

Er materialet urent (affald) , så bliver gassen meget uensartet. Og kan brænde ved forskellige temperaturer.

Brændstof til motorer skal helst være så rent som muligt.

Vi bruger f.eks. flaskegas på gaffeltrucks.

Forgasset affald kan bruges i små kraftvarmeværker ( Harboøre) , som basis til fjernvarmemotorer.

Det hele er afhængig af om det økonomisk kan betale sig. Set i forhold til energipriser i øvrigt.

Se også:

https://ing.dk/artikel/eksperter-enige-forgasning-vejen-gron-transport-ad-bakke-207090

http://www.kt.dtu.dk/om-os/nyheder/2017/06/forgasning-og-forbraending-giver-energi-goedning-og-et-bedre-miljoe?id=4018ea3e-64e5-4804-aea4-eefb44f3747a

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen