Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Brændværdien i biogas kontra brændværdien i naturgas skal opkvalificeres , hvis biogassen skal kunne bruge naturgasnettet.

 Biogas , der er gassifikation af landbrugsaffald herunder gødning, indeholder fra den anaerobe process både kultveilte, svovlbrinte og methan. Alt noget der skal renses før brug.

Ved at boble kultveilte gennem kalkvand og trække svovlbrinte gennem et metalspånfilter kan man øge methanmængden i restproduktet. Ikke i den totale mængde.

Men brændværdien er stadig mikke høj nok til naturgaskvalitet.

Så ligeso i gamle by-gasværker kan man tilsætte brint til bygassen. Og så øges brændværdien.

I dag vil man skaffe brint ikke som i bygas reaktoren , men fra elektrolyse af ferskvand.

Brinten kan tilsættes methanen og ilten lukkes ud i luften.

Elektrolysen understøttes af energi fra vindmøller.

Det hele kræver imidlertid produktion i storskala. Da man udover et større biogaanlæg også skal have en større vindmølle. Dertil teknisk udstyr, ekspertice og målegrej.

Men så er den heller ikke længere.

Det der koster penge er hvis der slipper svovlbrinte med ud. Eftersom svovlbrinte æder metallerne indefra i naturgasanlægget.

Ideen om at opkvalificere biogassen er gammel. Den blev allerede luftet i 1980erne.

Indtil nu har man kunne bruge al biogas i tilpassede kraftvarmemotorer , der leverede elektricitet til nettet og varme til bygninger omkring.

Men nu da der kommer flere biogasanlæg , så bliuver der gradvis et gasoverskud.

Se også:

http://www.naturgasfakta.dk/copy_of_miljoekrav-til-energianlaeg/biogas

http://gas-group.dk/presserum/pressemeddelelse/200315nykortlaegning/

https://energinet.dk/Gas/Bionaturgas

Ian

Dagens vits

En cowboy kommer ridende ind i en lille by, og stopper ud for salonen, stiger af og går om bag hesten og kysser den i røven. En man der undrende har stået og set på, kan ikke lade være med at spørge: "Hvorfor kyssede du din hest i røven?" "På grund af tørre læber", svarede cowboyen. "Hvad har det med det og gøre?" "Det forhindrer mig i at slikke på dem"
Nive info
Gå til toppen