Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Brændværdien i biogas kontra brændværdien i naturgas skal opkvalificeres , hvis biogassen skal kunne bruge naturgasnettet.

 Biogas , der er gassifikation af landbrugsaffald herunder gødning, indeholder fra den anaerobe process både kultveilte, svovlbrinte og methan. Alt noget der skal renses før brug.

Ved at boble kultveilte gennem kalkvand og trække svovlbrinte gennem et metalspånfilter kan man øge methanmængden i restproduktet. Ikke i den totale mængde.

Men brændværdien er stadig mikke høj nok til naturgaskvalitet.

Så ligeso i gamle by-gasværker kan man tilsætte brint til bygassen. Og så øges brændværdien.

I dag vil man skaffe brint ikke som i bygas reaktoren , men fra elektrolyse af ferskvand.

Brinten kan tilsættes methanen og ilten lukkes ud i luften.

Elektrolysen understøttes af energi fra vindmøller.

Det hele kræver imidlertid produktion i storskala. Da man udover et større biogaanlæg også skal have en større vindmølle. Dertil teknisk udstyr, ekspertice og målegrej.

Men så er den heller ikke længere.

Det der koster penge er hvis der slipper svovlbrinte med ud. Eftersom svovlbrinte æder metallerne indefra i naturgasanlægget.

Ideen om at opkvalificere biogassen er gammel. Den blev allerede luftet i 1980erne.

Indtil nu har man kunne bruge al biogas i tilpassede kraftvarmemotorer , der leverede elektricitet til nettet og varme til bygninger omkring.

Men nu da der kommer flere biogasanlæg , så bliuver der gradvis et gasoverskud.

Se også:

http://www.naturgasfakta.dk/copy_of_miljoekrav-til-energianlaeg/biogas

http://gas-group.dk/presserum/pressemeddelelse/200315nykortlaegning/

https://energinet.dk/Gas/Bionaturgas

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen