Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Til elektricitet, varmt vand og rumopvarmning.

 Sidder man i en lille kapsel i kredsløb omkring jorden, så vil behovet ikke være så stort som i et 120 m2 parcelhus. En kapsel, en bil , en overfrakke eller en kedeldragt er det mindste. Og bliver det for stort så bliver forbruget ukontrollabelt.

En pensionistlejlighed ligger på mellem 45 og 60 kvadratmeter gulv. Og det er så ganget med 2½ omkring og op til 150 kubikmeter luft . Så en god mellemting.

For nylig skrev jeg om betonrør-lejligheder i HongKong. De var 9 meter lange og 2½ meter i diameter. Det giver 3,14 gange 2½ gange 2½ gange 9 og så har vi 176 kubikmeter.

På samme måde kan man ombygge containere af forskellig længde.

Et er sikkert man kan "nøjes med mindre" . Ligesom en kahyt på et skib eller en hvilestol i et fly.

Og jo mere koncentreret des mindre skulle energiforbruget kunne holdes på.

Men lad os i stedet gå ud fra at omregne de kendte forbrugstal. Hvor 4000 kWh til el og et sted omkring 24.000 til 28.000 kiWh til varme.

Hvor man må gå ud fra at alt er optimalt. F.eks. ny varmtvandsbeholder,nye el radiatorer o.s.v.

Dertil en høj isolation af rummene.

Nu falder forbruget jo meget forskelligt alt efter tid på året og tid på døgnet. Og hvordan lagrer og udglatter man energien henover tid. For man kan ikke bare dividere med 365 dage. Og regne med , at der var til tid og forbrug.

4000 kWh elektricitet divideret med 365 giver så 11 kWh i døgnet. (og det er sommer og vinter, nat og dag , hverdag og weekend). Men vi ved godt at forbruget er størst i den mørke tid.

Og vi ved også at der ikke er ret meget solenergi i den periode.

Vindmøller, biogasanlæg og minikraftvarme kan producere hele året. Så det bliver i det regi vi skal finde grundlasten . Og så er det spørgsmålet til hvilken pris ?

Kul skal brydes i miner og transporteres, olie skalhentes op fra gas og oliefelter, og siden transporteres. Så der hvor du lokalt kan få de billigste kWh må være fokus.

I dag kan man lave elektricitet på flere måder. Og mulighederne vokser stadig.

Der hvor der endnu ikke er indført skatter og punktafgifter er sandsynligheden størst for billigere forsyninger. I øjeblikket er det varmepumper , som tiltrækker og udvikler.

Samtidig vil vi helst have anlæg med så lidt arbejde i , som muligt.

Stokerfyr skal have nye træpiller og en masse aske skal hentes ud.

Træ på forskellig vis er p.t. billigste varmeforsynings-løsning, men det bliver ikke ved. For elværkerne køber voldsomt op af træpiller til elproduktion. Så en dag stiger prisen.

Man slukker oliefyret fra 15. april til ca. 15 oktober. Så det er de andre måneder det koster.

Og der er 10 kWh i et kilo træpiller, som koster 2 kroner.

I rumdragter er der varmeforsyning , det er nok den billigste løsning.

Bliver det rigtigt koldt , så ko0m et varmetæppe rundt om en thermokedeldragt.

Alt andet vil koste mere.

Ian

Dagens vits

En mand opsøgte en spåkone og satte sig ned foran krystalkuglen. - "Jeg kan se, at du er far til to børn", sagde spåkonen. "Det er noget, du tror", svarede manden. "Jeg er far til tre børn." Spåkonen smilede og sagde: - "Nej, det er noget, DU tror."
Nive info
Gå til toppen