Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Elektricitet, varmt vand, kold vand, radiatorvarme gulvvarme, brændeovn, husstandsmølle , flaskegas, dieselolie, benzin ,naturgas og biogas. Vores forbrug har forskellige indgange og bruges meget forskelligt, dog med ligheder til det trivielle.

 

Der er ingen tvivl om at alle myndigheder til alle tider ønsker at kunne kontrollere og styre forbruget og energiadfærden. For ikke at tale om beskatningen af den energiform , som du nu er bundet til at bruge.

Energisystemer giver afhængighed. Og er vi først låst , så er det sværere at finde løsninger.

Der hvor du bor er der lokale regler , lokale systemer og servitutter. Og mange gange er det slet ikke til den fine ende. Man ser på dig ligesom en malkeko, der kan tappes periodevis eller hele tiden.

Derfor er det praktisk at undersøge muligheden for at gå andre veje, der ikke tapper så mange penge af din økonomi, hvis det er muligt. Specielt i Danmark hvor så store dele er lagt i rør og ledninger., der får man alskens afgifter ind af bagdøren.

Kunne man bare fjerne nogle af de usynlige punktafgifter ,tilslutningsafgifter og driftsudgifter uden at rage uklar med fjernvarmen , kommunen, elværkerne og låste servitutter.

For selv VE løsninger løber ind i kaskader af "maskinstormere".

Bor du i en by eller i en landsby vil der efter al sandsynlighed være stramme regler. Enten overordnede for bydelen eller udviklet af elsystemet.

Her kan du ikke opsætte et minikraftvarme anlæg og levere strøm til dine naboer. For elværkerne har monopol på at levere strøm over matrikkelgrænsen.

Dog må du gerne levere varmt vand , hvis der ikke er tinglyst krav på matriklen.

Sjak du skifte oliefyret ud , så kan det godt være at der ved nyanlæg er tilslutningspligt til fjernvarmen. Med mindre ændringen er i VE regi.

De mange "barmarks-værker" , der har hjemsøgt landsbyer i Jylland. Og sparket økonomien i grus . Blev manger steder en alt for dyr oplevelse. Specielt fordi de fyrede med naturgas, som fik himmelråbende høje prisstigninger årene efter.

Bor du udenfor. Så kan du anskaffe husstandsmølle, solfangere, solceller ,kraftvarmemotorer, stokerfyr og meget andet. Så er det størrelsen af anlægget, driftudgifter og kombinationsbrug, der bestemmer om det er en god eller dårlig ide.

De lukkede kredsløb i dit hus kan mange gange etableres billigere end alle de afgiftsbelagte systemer i området. Elektricitet fra stikkontakten koster 2,25 kroner per kWh. En lille mølle kan lave det til 35 øre. Og store møller får kun 17½ øre per afregnet kWh. Så der er milevid forskel på hvad du betaler og hvad det laves for.

Med de rigtige størrelser, batterilager ,solvarmelagertank, buffertank og computersryret kombinations anlæg , så kan meget spares. Dog er der også mange andre typer udgifter.

Ian

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen