Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Elektricitet produceret af vedvarende energikilder kunne på kort tid mangedobles , men store selskaber kontrollerer tilsyneladende hele sektoren.

 Man kunne opvarme huse med vindkraft. Og man kunne oplade elbiler med vindkraft. Man kunne bruge al overskudsstrøm i de små fjernvarmeværker. Og man kunne mangedoble husstandsmøllernes antal.

Men billig import af atomstrøm fra Sverige, billig vandkraft fra Norge ,elektricitet fra kulfyrede danske kraftværker og en masse skrældgas elektricitet fra store kraftvarmeværker . Gør det nærmest umuligt for private grupper eller entreprenører at udbygge VE anlæg, sålænge afregningspriserne holdes "kunstigt nede".

Det kan ikke betale sig at producere elektricitet, når driftsudgifterne til VE anlæggene er nær minus det meste af tiden. Den almindelige forbruger får godt nok stabile forsyninger, men det er til priser langt over hvad det koster at producere strømmen. Staten skorer via høje afgifter derved en høj fortjeneste. Samtidig tror alle, at VE ejere spinder guld.

Den grønne omlægning har trange vilkår.

Ideen med selvforsyning og grøn politik var at gøre os uafhængige af udenlandske energikilder.

I stedet går det stik modsat.

Der er aldrig blevet importeres så meget udenlandsk træ til el og varmeporoduktion. Og aldrig så meget byrenovation fra bl.a. Englend til vore kraftvarmeværker. Hvad vil der ske hvis der blev forsynings krise ? For vi bruger allerede nu meget mere træ end der gror i baghaven.

Vi har masser af VE muligheder. F.eks. enorme mængder strømmende vand gennem vore sunde og bælter, men de udnyttes ikke.

Masser af vind over landet , men udviklingen går trægt.

Bølgekraft , der ikke kan få udviklingsmidler.

Og sikkert store mængder varme fra jordens undergrund.

Men vi satser på solenergi i sommerhalvåret og kabler til udlandet.

Det var i Danmark man skrev "Kejserns nye klæder".

De store muligheder synes nu at sejle forbi.

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen