Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Brug af elektricitet til opvarmning er den dyreste løsning . På grund af de mange forskellige afgifter på elektricitet. Men det er samtidig den reneste energiform i hjemmet.

 Forurening af luften er alvorligt mange steder. Så når brændsel bliver afbrændt lokalt , så bliver luften også lokalt dårligere. I store elværker sendes røgen højere op og selve forbrændingen styres på et teknisk højere plan.

Så godt nok forurener elværker med støv, røg og diverse gasarter , men det spredes udover et større areal. Problemet kommer når stillestående luft over specielt storbyer omdanner kuften til et gaskammer for folk med lungesygdomme.

Man taler om smok , der er en sammentrækning af fok (tåge) og smoke (røg). Et problem som hærgede det gamle England og som nu hærger Kina og San Fransisco plus en række andre områder med storbyer og kulfyret industri.

Bilernes udstødning tilføjer de sidste procent , så hvis man kunne begrænse udledningerne ville luften blive meget bedre. I dag måler man nedfald fra England over hele Jylland. Og da lufthavet ikke er ubegrænset , så vil det være formålsfremmende hvis andre mindre forurenende energiformer kunne overtage noget af den atmosfæriske belastning.

Men sådan tænkes der ikke i Danmark. Og det selvom vi med placering i vestenvindsbæltet kunne omlægge store dele af varmeforbruget til elektrisk kraft fra vindmøller fremfor kulstoffer.

Varme blev for 20 år siden mest leveret fra oliefyr og affaldskraftvarme. I dag er antallet af oliefyr minsket noget og fjernvarmen udviklet. Vi får nu energi fra flere forskellige kilder, hvor affaldskraftvarme indtager en langt større del.

Dengang var det normalt med et fyringsolie forbrug på 3 til 4000 liter per år. Og det svarer til fra 21.000 kWh til 28.000 kWh , hvis man omlagde til elektricitet.

Huse med elvarme har de sidste mange år været de bedst isolerede. På den måde kunne man spare på de dyre kWh og alligevel holde udgifternee nede. Det kan man ikke sådan med hvis gamle huse skulle omlægges til elvarme.

Svaret gemte sig i det omvendte air condition anlæg fra subtroperne. I Danmark kalder vi anlæggene for varmepumper, der kan yde 3 til 4 gange den energi som tilsættes.

Så kan man udskifte oliefyret. Men det er stadig ikke helt billigt.

Fritog man elvarme for alle statsafgifter ville hele lande snart fyre med elektricitet. For meget af elektriciteten på nettet koster mellem 40 og 7 øre per kWh. Og ikke 2,25 krone som elværkerne krasser ind for Staten. Det er besynderligt , at man kalder sig miljørigtige, når afgifter fører en helt anden livscyklus.

Nogle varmepumper kan umiddelbart kobles på radiatorkredsen Når olietank og oliefyr smides ud.

Større fjernvarmeværker har en højspændings dyppekoger , så de kunne omdanne billig vindkraft til energi. Men også her spænder myndighederne nu ben, med kunstige elpriser.

Sidst bruger en del familier en varmeblæser i udvalgte rum , så man med en lav indtægt stadig kan holde varemen.

Allerbedst ville anskaffelse af en husstandsmølle blive. For så fik man energi når forbruget lokalt var højt og afregningspriserne lave.

Hvis den mølle skulle levere 20.000 kWh , så ville kun 70 procent kunne bruges. Og huset tilført 14.000 kWh varmeenergi.

Da det jo ikke blæser hele året . Møllen skulle helst yde 100 procent. Så der må en lidt større mølle til. og back up fra lysnettet.

Med et varmelager og en varmepumpe kan man komme langt.

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen