Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Træpiller , flis og brænde har nu så stor andel af varmetilførslen , at det kan blive et problem, som det næste enegiforlig må forholde sig til.

 Plantemateriale som halm , brænde, flis ,konraffald , affaldspapir , køkkenaffald og lignende omsættes privat, på små kraftvarmeværker og store skrældgasværker til elektricitet og varme.

Da de første stokeranlæg kom frem i 1980erne var der masser af affaldstræ fra møbelindustrien, men siden er fabrikkerne flyttet til Polen, Ukraine og Kina. Så affald som høvlspåner, savsmuld og træklodser skal nu importeres . Og helst være forarbejdet til pellets eller træpiller.

Men i løbet af 1980erne kom der flere og flere stokeranlæg til , så import af alskens alternativer blev påbegyndt. Og det lige fra kirsebærsten, olivenkerner fra Sydeuropa og andre frugtkerner, der ellers var blevet deponeret på lossepladser. Men det blev faste leverancer af træpiller der overtog brændselsområdet.

Større og mindre fjernvarmeværker begyndte siden også at fyre med træpiller og siden en kombination af træpiller og flis. Simpelthen fordi oliepriserne var blevet for høje.

Og samtidig kørte der kampagner på at udskifte oliefyret med noget andet.

I dag er en del kulfyrede kraftvarmeværker blevet konverteret til træflis og pellets. Så efterspørgslen nu er så stor som aldrig før. Og Danmark bruger større summer på at importere fra Finland, Estland, Letland, Lithauen og Polen.

Og importen går længere og længere ud i verden efter træaffald.

Så nu kommer der træpiller fra Canada og træ fra nedlagte plantager i Afrika.

Danmark bruger altså mere træ end vi selv udvinder fra egne kilder.

Træpiller er godt nok CO2 neutrale varmekilder. Fordi planter genoptager CO2-en fra luften under vækst. Men når man brænder andre landes plantemateriale , så udledes der ekstraordinært meget CO2. Kuldioxid , som mange af de samme lande allerede udleder fra kulfyrede kraftværker.

Hvis vi udelukkende brugte og måtte bruge indenlandsk træ , så ville prisen på grund af efterspørgslen stige væsentligt. I øjeblikket omlægger man til træmasse , fordi træ ikke er afgiftbelagt. Men det ændres nok efterhånden som træressourcerne slipper op hos de eksporterende lande.

I øjeblikket er vi dybt afhængige af at kunne købe . Energiforliget , der snart forventes indgået, vil kunne ændre på fejlballancen. Hvis man omlagde endnu mere af elproduktionen til vindkraft og varmepumper inden for de næste år.

Men det kræver samtidig en stor omlægning af hele afgiftjunglen. Så vindkraft kan bruges i fjernvarmeværkerne.

Se også:

https://ing.dk/artikel/danmark-dybt-afhaengigt-traepiller-flis-braende-209842

Ian

Dagens vits

En mand kommer ind til bageren, og siger at han skal have en pose vaniliekranse. Bageren giver ham posen, hvorefter manden spørger, hvordan de laver hullerne i vaniljekransene. Bageren tager manden med ud bagved, hvor der sidder en elefant og stikker pikken igennem vaniljekransene. "Nej, det er fandme for ulækkert siger manden". "Nå, det er ingenting", siger bageren, "så skal du se når den fylder flødeskumskagerne?"
Nive info
Gå til toppen