Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 


I følge Ekstra Bladet online står 200 fjernvarmeværker til kraftige tarifstigninger.

 Nu er det ikke bare vindmølleejere der må stå med håret i postkassen. Fjernvarmeværkerne klippes med. Og det betyder 10.000 kroner i ekstra udgifter til varme for tusindvis af fortrinsvis byboere.
Man ser tydeligt en konflikt mellem "dem og os". Hvor den uduelige energipolitik nu rammer basisvælgere fremfor minioriteter på landet.
Det kommer næppe til at gå stille af..

Indenfor VE har man jo ikke kunne få lydhørighed for de faldende elafregningspriser. Nu rammer selvsamme problem fjernvarmekunderne.
140.000 husstande primært i Jylland kommer det næste år til at mærke de voldsomme prisstigninger, der skyldes fejlkalkulationer i Energiministeriet. Hvor man under etableringen af en række mindre kraftvarmeværker under vk-regeringen lagde forudsætninger ind i regnskaber, som der ikke var belæg for.
Tilskud til etablering af kraftvarmeværkerne blev kædet sammen med afregningspriser på elektricitet. Men da elpriserne hele tiden falder, så var forudsætningen for regnestykket væk for længst. Og nu udfases så tilskuddet , der primært skulle have forfordelt energi fra naturgas til små nye kraftvarmeværker.

Så vi ser igen at de der overgik til naturgasproduceret kraftvarme kommer i klemme. Også kaldet barmarksværker , der producerer elektricitet og fjernvarme.

Se også:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/op-til-10000-kroner-per-husstand-milliardregning-venter-fjernvarmekunder/6973744?plista=nyheder

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen