Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Der hvor myndighederne opbyggerregler , stopper udviklingen.

 

Med lange sagsagter , der sendes fra kontor til kontor, tæres initiativerne i en dødedans.

Det var ikke bare Mogens Glistrup der talte om skrankepaver og pairnussere. Problemet kom allerede , da de første biler kun måtte køre med en mand forude, som ringede på en klokke.

Og var der ikke myndighede, så anrettede "maskinstormere" alskens skade på opfindelserne.

I 1973 fik vi energikrise. Der var ingen regler, ingen miljøhensyn og ingen negative initiativer.

Vi fik bilfrie søndage og folk frøs den vinter. Alle var i samme båd.

Det var dengang der kun var 3 biologijobs i Danmark per år , men 600 der studerede biologi.

Og man skal love for at der siden er blevet skabt jobs , herunder hæmninger for alle og enhver.

Men i 1973 , da frøs man vinteren igennem og alle gode ideer var velkomne. Det var endda muligt at få tilskud til at udvikle ideer og muligt at låne i bankerne. Det kan man ikke mere.

Vi fik minibiogasanlæg, nye typer brændeovne, andre brændsler, stokere, solfangere af gamle radiatorer og 20 forskellige vindmøllefabrikanter . Garageproduktion var en af vejene.

At noget glimtede i horizonten ,eller sendte solstråler ind i dagligstuen klokken 4 om eftermiddagen, det betød ingenting. For nu gjsldt det om at udvikle sig . Og embergoen på olie , der udløste energikrisen , vor noget vi nok skulle overkomme.

Danmark blev et foregangsland for vedvarende energi. Der siden er kaldt den grønne bølge. Men i vikreligheden var det fordi man mærkede suget i tegnebogen og de mange restriktioner på brændstof.

Vi har stadig en stor underskov af opfindere, men nu hæmmes de af alle mulige negative politiske tiltag. Der begrænder opstilling af små vindmøller, udlægger landet efter regler vi aldrig tidligere har haft. Og stopper en masse ansøgninger om at etablere de rigtige grønne løsninger.

Idag kan du ikke selv bare grave jordvarmeslanger ned i haven uden at skulle forbi bureaukratiet, du kan ikke opstille en nok så lille vindmølle i baghaven eller læhegnet. Og en masse andre stramninger , så er hul i hovet , men fortrinsvis hærger folk i det åbne land.

Kun opfindelser, de ikke har opdaget endnu , er der ikke indført retriktioner imod.

Så skal man have VE anlæg , så find på noget nyt, der ikke er set før. Det tager omkring 7 år at køre slæder i vejen . Sålænge har man.

Det er erfaringen fra de glade udviklingsår i 1980erne,1990erne .

Jo enklere en teknisk løsning man finder, des længere tid får man. For der er jo ikke megen akademisk i det enkelte.

Så brændeovne har været fredet allerlængst..

VE udvikling sker derfor på trods af myndighederne. Aldrig i samarbejde.

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen