Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Fyr, Eg, Bøg, Ask alt træ kan brænde og give varme i en brændeovn, en pejs eller i et centralfyr.

 

Alle afnrændingssteder er ikke altid lige velegnede. Og temperaturen for bålet heller ikke ligemeget. Så valg af brændeovn låser også valg af brænde.

Træ er den ældste form for energi og varmekilde vi kender. Og træ har mange anvendelsesmuligheder. Til sidst kan man så bruge træ som energikilde.

I dag brænder man ofte nyt træ og det er ligesom den omvendte verden.

Samtidig er mængden af nyttig og anvendelig træ stærkt faldende. Så efterspørgslen bestemmer derfor prisen. Og er det til varme, så har man valgt aller dårligst.

Hver træsort havde i ganme dage deres anvendelse. Og efter de var brugt fik træet tiy og ofte en anden anvendelse før det endte i komfuret , på båelet eller i milen.

Noget træ var godt til buer, andet til tømmer, og igen andet til skibsbygning. Man bøjede heller ikke træ til specialformål. man fandt træ med de rigtige bøjninger.

De tider er nu ovre. Nu koger man træet og bøjer det hele i den form, som man ønsker.

Andre materialer tager træet opgaver , som plastik , jern og aluminium.

Før i tiden anvendte man fortrinsvis stammer og grene til brændsel. Idag graver man rødderne op. og mange ganfe fliser man det hele. For siden at lave briketter, træpiller og flis.

Briketter er blokke af sammenpresset "affaldstræ". Træpiller eller pillets er svasmuld i sammenpressede træpiller. Og flis er grove træspåner.

Det hele bruges så i brændefyr, pillebrændere eller stokerfyr , hvor automatisk indføring kan holde afbrændingsremperaturen og kalorieforbruget jævnt.

Brændeovne bruges ligesom et kontrolleret bål , hvor afbrændingen og lufttilførslen styres indtil næste manuelle fyring.

Jo større anlæg des større brug af automatik. Men det betyder også et kraftigt indhug i naturens leverancer. For bruger man mere end der gror , så udtyndes skovene alt for hurtigt. Det hele skulle gerne følges ad. Det kalder vi bæredygtighed.

Danmark bruger mere træ end vi selv dyrker enten som skove eller plantager. Så vi hærger sådan set nabolandenes træressourcer. Og havde de ikke et overskud , så så det ikke godt ud.

Træ vokser med meget forskellig fart. Piletræ vokser hurtigt , men vejer så heller ikke så meget.

Navnet på hurtigvoksende pil kaldes "energipil". Og det venter man sig meget af.

Afregning af træ foregrå per kilo. Det vil sige, at ligegyldig hvilken træpille eller brændestabel du står med så er det vægten af brændslet , der bestemmer prisen.

Så nogen træpiller er altså bedre end andre . det handler om hvad de er lavet af.

Og" brændværdien "kan forbedres med diverse andre tilsætninger. Så træpiller er ikke altid , hvad de giver sig ud for. Og omvendt træpiller af trærødder indeholder meget sand, som ingen brændværdi har .

Konkurrencen på træpilleområdet er også steget her på det sidste. Idet store elværker lægger om fra olie og kul til flis og træpiller. Det kan på sigt igen ændre brændselspriser og anvendelsen.

Ian

Dagens vits

Et par skulle ud og spise. Tjeneren spurgte, om de havde bestlit bord. "Hvis vi havde bestilt bord, var vi taget til Ikea!" svarede manden.
Nive info
Gå til toppen