Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Alt over 600 volt er højspænding i Danmark. Så når almindelige lysmaster med 4 tråde dominerer terrænnet , så er det lavspænding med 230 Volt og 400 Volt.

 

Mange af de 4 ledede masteføringer er nu lagt i jorden. Tilbage står de lokale el-distribuerings selskaber med et lille højspændings fordeler net.

Her er det træmasker med en trekantet stål-ramme på toppen , der bærer 10.000 volt frem til transformatorer via små transformatorstationer.

De lidt større trnasormatorstationer får energien via 50.000 volt højspændingslinier . De kendes på slanke gittermaster gennem terrænet.

Det hele får elektricitet via energidanmark.dk fra bl.a. store elværker. Der indtil i år har forsynet Thy med 150.000 volt eller 150 kilovolt højspænding fra Esbjerg.

Det skete via store stålmaster.

De er imidlertid nu pillet ned fra Bedsted mod Struer. Og erstattet med kvbler . Stadig på 150 kilovolt. (altså ikke fremtidssikrede for udvikling i elsystemet).

2 nye havmølleparker langs Vestkysten skal nu kobles til det indlandske kabelnet.

Det skal ske via kabler. Selvom den løsning er den allerdyreste set over tid.

Samtidig står en række tyske mølleparker i Schleswig-Holstein med et periodevis større energioverskud. Det forventes solgt til Danmark , når vi får kabler til England og kabler til Holland. de næste år. Men det fordrer osgå, at 400 kV linien fra Holstebro (Idumlund) og til Tyskland bliver forstærket.

Samtidig bliver det muligt at sælge strøm fra tyske kul og atomkraftværker nordpå og ud over Nordsøen. Vi får med andre ord stor konkurrence på vindmøllestrømmen i egen baghave.

Og det er denne 400 KVA linie, som har fået folk i blækhuset. For tidligere lovede man at nedlægge højspændings masterne og udbygge kabel forbindelserne. Det udsætter man nu. Eftersom 400 KVA kabler er meget dyre. Og de milliarder kan bruges andre steder.

Fidusen med højspændingsmaster er , at der kan hænge 2 linier på samme mast. En på hver side.

Den nu nedtagne Thy mastelinier bar 2 sæt 150 KVA forbindelser .

Og det nye kabel bærer 2 gange 150 kVA.

Ved at udskifte ledningerne kan man øge kapaciteten uden at nedtage masterne. Og hænge f.eks. 2 gange 200 KVA op i stedet. Eller 2 gange 300 KVA.

Piller man masterne ned kan det ikke lade sig gøre mere.

Man må nødvendigvis lægge nye ekstra kabler.

Ved luftledninger kan man altså øge spændingen billigere.

I øjeblikket får Holstebro 400 KVA sydfra. men kapaciteten i MegaWatt er fortsat lille. Så 400 KVA masterne skal fornys med nye højere og kraftigere anlæg.

Det er disse nye master på gammel plads man protesterer imod. For lovningen fra politisk side var nye kabler.

Det bliver til stor tysk fordel , men lille dansk. Så hvis man udvidede linieføringen op til Hanstholm kunne man via kabler til Norge ændre konkurrencetrykket fra syd.

I øjeblikket er grundejere langs linien fra Holstebro til grænsen i ophidset harnisk.

Se også:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/derfor-faar-rekordlangt-kabel-vestjyske-naboer-til-slaa-gnister

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen