Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Biogas fra et biogasanlæg indeholder flere brændbare gasser, hvoraf methan er den mest kendte.

 

Hvor lille kan man i pr"incippet lave et biogasanlæg blev en indisk biogasekspert engang spurgt om ."5 høns var svaret.

Og de største ved vi i dag er på flere hundrede kubikmeter.

Så biogas har et stort og bredt potentiale.

Afgasning af organisk materiale sker under anaerobe forhold. Det vil sige uden ilt fra luften. Og derfor altid i en lufttæt lukket beholder.Afgasningen skyldes methan bakterier, der nedbruder kulbrintekæderne til molekyler.

Men der sker også anden nedbrydning i beholderen (reaktortanken). Bl.a. dannes der svovlbrinte og kuttevilte. Det hele sker ved en forudbestemt temperatur.

Lav temperatur : Mesofil (omkring 32 grader)

Eller

Høj temperatur: Thermofil (omkring 55 til 65 hsder).

Slammet i beholderen skal altså kunne opvarmes. Ellers sker processen alt for langsomt.

Normalt hører man om at gødning fra svin , køer eller fjerkræ i Europa og tilsvarende fra mennesker i Østen. Hvor Indien er den største biogasområde i verden.

Gassen bruges derude til belysning og madlavning. Afgasset slam bruges som gødning på markerne.

Afgasset slam fra biogas er en letoptagelig gødning for planter , så den ser tilsyneladende ud til at være bedre end at bruge gødning direkte. Man glemmer nok at almindelig gødning forbedrer jorden over flere år, mens afgasset biogas slam opbruges her og nu.

Husholdningsaffald , gylle (blanding af urin og fækalie), slagteriaffald , slam fra rensningsanlæg er andre kilder , der kan anvendes i biogasanlæg enten i Danmark eller udlandet.

Så biogas produktion dækker i virkeligheden over en kemisk fabrik for nedbrydning af al organisk materiale. Samtidig nedsættes belastningen af omgivelserne med gødning også væsentligt.

Store landbrug , store slagterier og lignende har i dag biogasanlæg.

Gassen bruges i kraftvarme motorer , der leverer fjernvarme og elektricitet.

Et affaldsproblem bliver altså til nytte for alle. Fremfor at køre det på åbne lossepladser.

Biogasanlæg skal imidlertid passes lige så godt som kvæg eller svinebrug, hvis man vil have en acceptabel gasproduktion. Så der er megen knowhow , som er nødvendig for at kunne drive sådanne anlæg. Methan bakterier er altså også levende organismer.

Ian

Dagens vits

En mand opsøgte en spåkone og satte sig ned foran krystalkuglen. - "Jeg kan se, at du er far til to børn", sagde spåkonen. "Det er noget, du tror", svarede manden. "Jeg er far til tre børn." Spåkonen smilede og sagde: - "Nej, det er noget, DU tror."
Nive info
Gå til toppen