Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Nedlæggelse af højspændingslinierne låser fremtidens mulighed for at sælge elektricitet fra vindmøllerne. Specielt de private møller kommer i klemme.

 

Vi har nu set , at store konsordier, der bygger kystnære anlæg ikke ryster på hånden , når det gælder om at trække forbindelseslinier til knudepunkter.

For jo flere møller des billigere bliver hel landanlægsdelen. Private anlæg derimod kan kun sælge deres produktion til det lokale net. Et net hvis kapacitet nu er låst mange år frem.

Den nye Thy-Holstebro forbindelse får nemlig næjagtig den samme størrelse som de mastelinier man piller ned. Og der var 2 uafhængige 150 kV (kilo-volt) linier.

Vi er med andre ord oppe nær den øvre grænse som nye megamøller kan nå.

Det giver store udfordringer til kommende anlæg. For bu må man anvende betydelige dele af mølleproduktionen lokalt, hvis møllen overhovedet skal i drift.

Om det skal være til opvarmning af drivhus gartnerier, dyppekogere i fjernvarmesystemer eller opladning af bilparker står hen i det uvisse Nogen skal bruge energien for hæjspændingskablerne kan ikke bære produktionen lokalt.

Man har tilsyneladende ikke gennemtænkt problemer med kapaciteten , da Folketinget med et pennestrøg omlagde højspændings linien

Det betyder samtidig farvel til store vindmøllelaug.

Husstandsmøller eller møller under 25 kW kan lettere tilsluttes fordi man her kan bruge overskuddet direkte i varmesystemerne. Og vælger man kondensatorstyring af asynkronmotorerne , så kan møllerne køre helt uden nettilslutning.

Har man lokalt ikke en energiforbruger, der kan aftage overskudsenergien, så vil almindelige møllelaug ikke mere kunne etableres. Med mindre man lægger yderligere elkabler langs de nedlagte kabelføringer. Men det er meget dyrt.

Det havde været billigere, at forstærke højspændingsmasterne med et ekstra kabel. Eller opgradere højspændingsmasterne til 400 kV. Det kan man ikke sådan med kabler, der allerede ligger.

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen