Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Vattenfall køber 113 stk 8 MW møller til tre havmølleparker fra Siemens - Gamesa..

 

Den hidtil største danske havmølleudbygning er nu på plads. Siemens- Gamesa har

valgt at lægge alle æggene i en kurv. (Næppe nogen overraskelse).

Først udbygges Vesterhav Syd og Vesterhav Nord med 20 og 21 møller. Dernæst følger Krigers Flak i Østersøen. På den måde udnyttes ressourcerne og arbejdsstyrken samtidig optimalt.

Vi får 3 nye vindmølleparker i 2020 og 2021. Der med en kapacitet på 1 GW vil kunne forsyne en million danske hjem med elektricitet.

Når så de nye batteriteknologier bliver implementeret i energinettet, vil der yderligere kunne undværes nogle traditionelle elværker. Elektricitet på kul bliver til grøn elektricitet.

Og det kommer nok ikke til at gå stille af. For sorte interesser synes politisk og økonomisk at være dominerende.

At Vattenfall er blevet grøn skyldes nok udelukkende at miljøpartiet er med i regeringskoalitionen. Hvis der bliver nyvalg i Sverige og balancen ændres , så forsvinder "den grønne interesse for Danmark" efter al sandsynlighed. Og Vattenfall går tilbage til udelukkende vandkraft og atomkraft.

Så det er politisk ikke ligemeget hvad der sker i de næste år.

Hvis de 3 mølleparker når at komme i drift , så er situationen en anden.

Og vi vil se , at der yderligere kan eksporteres elektricitet via de kommende HVDC kabler.

Så hvornår kul udfases i Nordeuropa er altså interessant at iagttage.

Det bliver ikke uden ballade.

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen