Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Den gradvise opvarmning af jorden får igen havene til at stige. Specielt på alle de lavtliggende områder registrerer man det . Men det er sket før. Vi har bare ikke lagt mærke til det.

 

For 1000 år siden eller 30 generationer siden kunne man sejle op af Gudenåen og videre til Viborg af Nørreåen med vikingeskibe. Og fra Viborg ud i Limfjorden.

De mange tunneldale fra istiden var "vandveje"., der gik langt dybere ind i landet. Sandflugt og en længere kuldeperiode har ændret sejlbarheden, så tunneldalene har skiftet fra saltvandsflora til ferskvands moser og å-dale.

Når klimaet igen bliver varmere så vil havene stige igen og tunneldalene vil blive sejlbare.

Sådan er det gået i Danmark.

Ude i stillehavet har koraldyr vokset sig store på mange vulkanske bjerge. Og efterhånden som havene steg, så er de vokset videre. Korallerne ligger som banker lige under havoverfladen.

Nogen steder ligger de fra tidligere tider lidt over havoverfladen.

Vi kalder også en koral ø for en atoll. Og er de runde, så ligger de ovenpå en gammel vulkantop.

Når havet ligger lavt er der mange atoller, der stikker hovedet op af vandet. Og sådan har det været de seneste 300 år . Øerne bliver beboelige og fisk befolkningens hovedernæring.

Men nu synker tropeparadiserne tilbage i havet efterhånden som vandstanden stiger.

For varmt vand udvider sig. Og så stiger vandstanden.

I arktis bliver der mindre is. Og det der flyder knækker af.

Vi er nu inde i en periode med stigende temperaturer. Hvis ikke naturen igen spiller ind med katastrofer og vulkanudbrud.

De steder der i dag er lavvandede turist perler i Det Indiske Ocean og Stillehavet vil forsvinde. Hvis man ikke sætter ind med foranstaltninger som dæmninger og diger ,pælebyggeri og Jack-ups.

Danmark er i virkeligheden bare en stor sandbanke forenden af en isbræ fra istiden. Så vores undergrund er på sin vis anderledes men ligeså sårbar. Vi tåler heller ikke ubegrænset havstigninger.

Selvom f.eks. hollænderne har det meget værre.

Lande med højere fjelde og dybere vand som Norge og Grønland vil ikke mærke særligt meget.

Polaregne som Sibirien og Canada vil kunne dyrkes med korn, så landarealmæssigt er der plads nok. Vi må bare flytte lidt om i femtiden, før den næste istid får havene til at falde og nye øer til at stikke hovedet op.

Se oså

https://en.wikipedia.org/wiki/Atoll

Ian

Dagens vits

Sergenten inspicerede de værnepligtige, og stoppede ved en ung mand med meget langt hår. - De skulle have været klippet for meget længe siden! - Jamen, hr. sergent, det blev jeg skam også..?
Nive info
Gå til toppen