Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Methan er den mindste gasart i kulbrintekæderne ,der også omfatter ethan,butan , benzin og dieselolie. Den kan nu produceres udfra kuldioxid og brint.

 

Kulkraftværker udspyr store mængder kuldioxid, vulkaner udspyr store mængder kuldioxid, alt plantemateriale der brænder afgiver kuldioxid og levende organismer udånder kuldioxid.

I atmosfæren er der omkring 2 procent kuldioxid eller CO2 som vi også kalder det.

Methan er en kombination af kuldioxid og brint. En sammensætning der kan opbygges kunstigt eller udvindes fra naturgas eller biogas. Kemisk hedder den CH4 .

Ved elektrolyse af vand får man ilt ( O ) og brint (H). Fra alle afbrændinger får man CO2. eller kulmonoxid CO- (kulilte).

Ved at bruge energi og en katalysator kan man omdanne vand og kultveilte til methan .

Methan kan sidenhen omdannes til træsprit (methanol). Og så videre til ethan eller almindeligt sprit . Methan er en brændbar gas.

Når olien i fremtiden slipper op vil man kunne fremstille methan kunstigt forudsat at man har rigeligt med energi. Det kan være store solanlæg i Sahara, kraftværker på vulkaner o.lign.

Methan kan bruges som brændstof til biler, arbejdsmaskiner og fly. Derudover kan de føde brændselsceller med brint, som så danner elektricitet.

Modelfly og visse racerbiler kører på methan. Så anvendelsen er ikke ukendt.

Methan kan også komprimeres kryogenisk. Og vil under 162 minus grader være flydende som vand. Og fylder i den tilstand mindst.

Det staves også metan. Alt efter situationen.

Flydende naturgas indeholder meget methan. Der sejles i specialskibe fra Østen til Europa.

Methan er ikke vedvarende energi , men det kan produceres udfra vedvarende energi.

Se også:

https://da.wikipedia.org/wiki/Metan

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen