Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Med en investering på 11 mia.kroner tror politikerne nu at der kommer stor omsætning og guldrennet handel ind i elsektoren, men det kommer nok til at gå modsat.

 

Sidste nye skud på stammen af fadæser er et 770 kilometer langt sø- og landkabel fra Vejen i Sønderjylland til London i England.

Alle forestiller sig, at overskud fra grøn energiproduktion kan opsamles løbende med basis i de mange lavtryk og vindsystemer, der løber fra Irland over England , via Nordsøen ,Danmark og Østersøen. Men man glemmer de store atomare investeringer, der også kan benytte kablerne til grundlast og mellemlast.

Priserne bestemmes ved udbud og efterspørgsel. Og banker man hundredetusind kWh ind i systemet, så vil priserne falde og falde.

Og hvor står så afregningsprisen i Danmark hos de private møllelaug?

De kæmpe store kabelprojekter , der engang begyndte med en Kattegatforbindelse, så en forbindelse over Skagerak og siden Norge-Holland og Norge Tyskland via Nordsøen.

Forsyningen af elektricitet til Danmark kan næppe være mere i centrum. Så behovet for vore gamle kulkraftværker bliver løbende revideret. De gamle værker lægges i mølpose.

Kun værker , der tjener penge på f.eks. fjernvarme vil fortsat have en berettigelse. Vindmøller må tilpasse sig overskuddet på landsnettet Og det betyder elektricitet til under kulafregningsprisen på omkring 42 øre per kWh.

På det sidste er vi blevet afregnet med 17 øre per kWh. Simpelthen fordi der er for meget elektricitet fra alle vore anlæg og nabolande. Og 17 øre er det halve af hvad der er nødvendigt for at opretholde en rimelig energi i privat vindkraft.

Viking Link , der kommer til at gå via et 630 kilometer langt søkabel over en 770 kilometer totallængde fra Jylland til England er sidste nye oplæg på stammen over Nordsøkabler og nye kabelbyggerier. I øjeblikket lægges Cobra kablet til Holland fra Esbjerg, Nordlink fra Norge til Tyskland, NordSea Link fra Norge til England foruden alle de kabler der allerede er i brug.

De nye kabler kobles op omkring 2020 og derefter.

Forsyningssikkerheden med billig elektricitet til storbyerne bliver mere stabil , mens ejere af mølleparker, havmølleparker og private anlæg må se fortsat nedadgående ændrede afregninger.

Det er fint nok , hvis prisen på møller og afregningsprisen på elektricitet var kompertibel, men det ses ikke umiddelbart. Der er alt for mange dyre anlæg og alt for mange ekstraomkostninger.

Når store selskaber som Vattenfall og DONG overlever, så er det fordi vindkraft kun er en lille del af portefølgen, men det giver et grønt image udadtil.

På det sidste har Vattenfall vundet licitationer ned til 37 øre per kWh.

Tabet ned til de afregnede 17 øre kan de nok bare afskrive i det store regnskab.

Viking Link bliver et HVDC kabel (højspændt jævnstrøm ) der via Dogger Banke krydser Nordsøen. Kablet får en kapacitet på 1400 MW og kommer til at koste 11 mia.kroner, hvoraf Danmark skal betale 7,9 mia. kroner. Udover havkablet på 660 kilometer vil der blive landforbindelser i England og Danmark på sammenlagt 140 kilometer.

Når havvindmøllerne om 15 til 20 år falder ned, så står der franske og svenske atomkraftværker klar i kulissen til at overtage de store kabelinstallationer.

Sådan bliver det når det hele falder ud af kontrol.

se også.

https://ing.dk/artikel/groent-lys-770-km-kabel-england-plus-loese-207891?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig&cx_newsletter=daglig&cx_newsletterid=206125&utm_source=ING+V2+Common&utm_campaign=99f186a717-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_30&utm_medium=email&utm_term=0_e43d1267b1-99f186a717-48700701

Ian

Dagens vits

Han: - Hvis du ikke vil gifte dig med mig, så skyder jeg min hjerne ud! Hun: - Det ville være en stor overraskelse for min far. Han tror ikke på, du har nogen.?
Nive info
Gå til toppen