Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Den af Vattenfall vundne licitation på kystnære vindmølleparker er nu for alvor i planlægning.

 

Planlagt udbygning af VE anlæg i Danmark med flere kystnære rækker af vindmøller , der skal øge mængden af forbrugt grøn energi er nu i fuld gang. Specielt landinstallationerne går det godt med.

Licitationen der omfattede flere lokaliteter blev vundet af Vattenfall , der kom med det billigste tilbud. Og det i en periode hvor energiministeriet begyndte at forvikle reglerne for vind.

Man havde påregnet en afregningspris på 70 øre per kWh , men Vattenfall slog bunden ud af licitationerne med et tilbud på 47,5 øre per kWh leveret offshore vindmøllesrøm.

Og det på 2 lokaliteter langs Den jyske Vestkyst. Også kaldt Vesterhav Syd og Nord.

Oprindelig kunne man byde på 6 lokaliteter: Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Bornholm, Sæby,

Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. Men der rejste sig straks et ramaskrig af protester .

Ved Sejrø Bugt var det bekymringen for den sorte and , der holder til overalt i Kattegat og ind i de østjyske fjorde, men alle argumenter blev brugt for at stoppe projekterne.

Og mange af protesterne kom langt udenbys fra. Det synes meget useriøst, at man tager dem med i sagsbehandlingen. Så nu er der kun 2 områder tilbage. Og de ligger jo herovre.

Vesterhav Syd udfor Ringkøbing planlægges til 170 MW . Vesterhav Nord udfor Thyborøn planlægges til 180 MW. Med henholdsvis 20 og 21 store havmøller.

Der opstilles i en let kile med fladen mod sydvest i en afstand på 4 til 10 kilometer fra kysten.

Da det primært er Siemens Vattenfall samarbejder med off shore , så må vi forvente at parkerne bliver opstillet med Siemens største møller.

Vi får de næste år altså 350 MW kystnær vindkraft langs den jyske vestkyst.

Se også.

https://www.energy-supply.dk/article/view/555775/350_mw_kystnaer_vind_rykker_naermere_pa_den_jyske_vestkyst

Ian

Dagens vits

Han: - Hvis du ikke vil gifte dig med mig, så skyder jeg min hjerne ud! Hun: - Det ville være en stor overraskelse for min far. Han tror ikke på, du har nogen.?
Nive info
Gå til toppen