Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Den store udbygning af havvindmølleprojektet Krigers Flak mellem Sverige, Tyskland og Danmark , gik for år siden i en dansk provokeret baglås.

 

Projektets store ide var at bygge en havvindmøllepark i et grænseknudspunkt , hvor tyske, svenske og danske havvindmøller omkring et fælles knudepunkt kunne forsyne flere områder med VE end sædvanligt. Samtidig ville et knudepunkt på havet gøre det muligt at udveksle meget mere energi henover Østersøen end ellers. Man kunne med andre ord udnytte kablerne langt mere optimalt.

Krigers Flak er et lavvandet område syd for Falsterbo i Skåne og øst for Møn i Danmark og nord for Rügen i Tyskland. Der vil altså være plads til tyske, svenske og danske vindmøller plus et eller flere HVDC knudepunkter.

Det hele gik godt indtil man i København opdagede , at projektet kostede penge. Så ver der ikke den dårlige undskyldning , der ikke blev kolporteret. Alt muligt fik opsættende virkning.

Og med den fortsatte kæde af forsinkelser , valgte svenskerne , at droppe deltagelsen.

Knudepunktet blev nu et dansk-tysk anliggende.

Skiftende energiministre tog projektet op af skuffen nær en valgdato og forplumrede det igen efter valgene. Så Krigers Flak har været ligesom et spøgelse , der regelmæssigt red henover mosen i tågen.

Svenskerne valgte i stedet at investere deres havmølledørmme i bugten vest for Kalmar.(nord for Bornholm). Hvor området fuldt lever op til Krigers Flak produktions ønskerne.

Men udviklingen går som bekendt videre. Danmark fik til sidst taget sig sammen og udliciterede Krigers Flak (på dansk side). Hvor Vattenfall vandt med en tilbudt afregningspris på 37m2 øre per kWh. Samtidig er Kalmarbugten nu udbygget godt og vel. Så man skan ud og se sig om efter alternative placeringer.

Det har fået Vattenfall til at tage de gamle planer op af skuffen igen. Denne gang med al forarbejdet i hus på forhånd. Så man kan allerede gå igang med det samme.

Og her vil en stor symbiose med projektet Krigers Flak Danmark kunne rationalisere opstillingen.

Der er planlagt 420 MW på den svenske side, 600 MW på den danske side. Og planen var oprindelig 288 MW på den tyske side af lokaliteten, der er et stort lavvandet område i Østersøen.

Tidligere blev energiselskabet EnBW tegnet for den tyske del.

Fordelen ved Krigers Flak er set fra svenskerne, at man kan eksportere atomkraft og vandkraft produceret elektricitet til Tyskland. Og omvendt kan Sverige og danmark få kulkraft og atomkraft fra Polen og Tyskland i de uudnyttede kabeltider.

Konkurrencesituationen bliver i hvert tilfælde skærpet.

Se også:

https://ing.dk/artikel/vattenfall-genopliver-skrinlagt-havmoellepark-paa-kriegers-flak-207486?utm_source=ING%20V2%20Common&utm_medium=email&utm_campaign=f5131c497b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&cx_newsletter=daglig&cx_newsletterid=205431&utm_term=0_e43d1267b1-f5131c497b-48700701

https://www.sydsvenskan.se/2017-10-19/vattenfall-blaser-nytt-liv-i-vindkraftparken-vid-kriegers-flakA

https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-wins-tender-to-build-the-largest-wind-farm-in-the-nordics/

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen