Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Brint eller hydrogen bliver et brændstof som når naturgas og olie slipper op vil kunne være et erstatningsbrændstof.

 

Brint kan produceres på flere måder. F.eks. ved at skille vand i ilt og brint. Eller trække brinten ud af methan ( CH4). Eller fra rafinering af råolie.

Den mest enkle vej er vandsønderdeling eller elektrolyse som den teknisk kaldes.

Her bruger man særlige elektroder i en væske af vand og en katalysator. Katalysatoren er normalt svovlsyre , men andet kan også bruges.

Hver elektroder er normalt et ædelt metal, der ikke bliver ædt eller ætset væk under processen.Normalt er de lavet af platin eller metal belagt med platin.

Har man elektricitet til rådighed , så vil man få ilt og brint ved vandsønderdeling.

Ilten kan evenetuelt bruges andere steder. Mens brinten kan reakgere med ludtens ilt , når den igen indgåe i en process.

Størrelsen af møllen betyder ingenting. Jo større , des mere kan der produceres. Så man kan sagtens bygge små anlæg , der udvikler brint som brændstof.

Og her kan man så køre på brintgas (men det er der ikke meget krudt i)

Så istedet for en forbrændingsmotor bruger man brændselsceller, der omdanner brint til elektricitet (jævnstrøn). Som så trækker en elmotor. Ligesom i elbiler.

Lukker man for elektrolysebeholderen under processen, så stiger trykket. Og man kan udvikle brint til trykflasker. Og dermed får man mere brændstof . Da luftformig brint fylder alt for meget ved atmosfærisk tryk. Stærk kulde og kraftige pumper kan endda gøre brint flydende (opbevares kryogenisk). Og så har man til mange kilometers drift.

Desværre er der stor usikkerhed ved at køre med store trykflasker.

I Tyskland eksperimenteres der med brint drevne bybusser. Så her følger man udviklingen nøje.

Ian

Dagens vits

En cowboy kommer ridende ind i en lille by, og stopper ud for salonen, stiger af og går om bag hesten og kysser den i røven. En man der undrende har stået og set på, kan ikke lade være med at spørge: "Hvorfor kyssede du din hest i røven?" "På grund af tørre læber", svarede cowboyen. "Hvad har det med det og gøre?" "Det forhindrer mig i at slikke på dem"
Nive info
Gå til toppen