Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Diverse brændsler som olie, kul , bildæk ,husholdsnings skræld,træaffald, pellets,brunkul o.s.v har vidt forskellig forbrændingstemperatur.

 

Brint brænder med en klar blå farve som man hurtigt kan føre en finger igennem uden at brænde sig. Benzin brænder med en gul flamme , som man brænder sig alvorligt på , hvis man gør det samme. Så gasser der brænder har vidt forskellig temperatur.

Når man brænder affald i et affaldsforbrændinganlæg vil der være forgassede katoffelskræller, plastposer, papir, pap, og alt muligt vådt, der futtes af sammen med naturgas. eller dieselolie. De forskellige lande har deres affaldsforbrændingsmetoder.

Fælles for det hele er at når noget sammenrodet brænder, så vil forbrændingen ikke være effektiv. For noget kræver høje temperaturer for at forgasse, mens andet brænder langt lettere.

Og det er gasserne der brænder ikke brændstoffet.

En petroliums lampe lyser op i et sommerhus. Alle kan se væsken i den grønne kolbe hvori en væge suger op til et messinghoved. Her fordamper petrolium og her brænder gasserne.

Forbærndingen er fin og ren. Og skal lyset være kraftigere så sker afbrændingen i et net af iridium (petro-max-lampe).

En ren væske giver en ren gas og en ensartet forbrændings temperatur.

Det sker også i et oliefyr , hvor man kan se en flamme fra brintblå til gul og rødlig. Når flammen er blå brænder oliegassen bedst . Har den andre farver så er forbrændingen dårligere.

Og forbrændingen skal helst ske i særlige ovne eller kedler , hvor man samtidig kan styre mængden af luft (ilt).

Det siger sig selv at affaldsforbrænding må være meget forurenende. Men dog nyttig for samfundet.

Meget af Londons affald sejles over til og brændes på forbærndingsanlæg i Jylland..

Der er tilsyneladende penge i at fyre det hele af.

Man vil bare ikke have røgen i London.

Når myndighederne går hårdt til brændeoven i husholdninger og sommerhuse i Danmark, så er det ret dobbeltmoralsk. Eftersom brændeovne brænder rent træ eller træpiller.

Så mens det oser henover vore hoveder fra de store affaldsforbrændingsværker så leverer brændeovne kun en brøkdel af den luftforurening der kommer landet og udlandet (svenskerne) til gode.

Men det er naturligvis ikke så slemt som i gamle dage hvor man fyrede med kul og havde voldsomme problemer med røg og tåge (smog) i europas storbyer. Nu har vi fået andet brændsel og højere skorstene.

Alternativet til forbrænding er genbrug, men det koster som bekendt penge. Og giver ingen varme.Så det kommer aldrig til at ske .

Skal noget brændes bør det sorteres først. Så man opnår en ensartet forbrændingstemperatur.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen