Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

EU- Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse af den grønne ordning udløber den 21. februar 2018. Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvorefter vindmøllerne skal være nettilsluttet senest den 20. februar 2018, for at der kan udbetales midler under ordningen. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest 2. oktober.

 EU-kommissionens statsstøttegodkendelse betyder, at både nettilslutningen af de vindmøller, som danner grundlag for en kommunes ansøgning om tilskud under den grønne ordning, og meddelelse af tilsagn om tilskud skal være sket senest 20. februar 2018, for at der kan udbetales tilskud. Det kræver dog en tydeliggørelse i Lov om vedvarende energi.

Tydeliggørelse af frister for nettilslutning og meddelelse af tilsagn

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til ændring af lov om vedvarende energi i offentlig høring. Udkastet indeholder en tydeliggørelse af fristerne. Høringssvar vedrørende udkastet skal sendes til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til dps@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest mandag den 2. oktober 2017, kl. 12.00.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev mm. på høringsportalen.

Anbefalet tidspunkt for ansøgning om tilsagn rykket til 30. oktober 2017

Energistyrelsen udsendte 19. juli 2017 information om udløb af den grønne ordning, hvor det blev anbefalet, at kommunerne indsender ansøgninger om tilsagn om tilskud hurtigst muligt til Energinet og gerne inden den 30. september 2017. Dette tidspunkt er siden rykket til den 31. oktober 2017.

Dagens vits

Han: - Hvis du ikke vil gifte dig med mig, så skyder jeg min hjerne ud! Hun: - Det ville være en stor overraskelse for min far. Han tror ikke på, du har nogen.?
Nive info
Gå til toppen