Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Så er dagen og natten på 12 timer og solen står lavere på himlen .

 

En sommerdag ved St.Hans er dagen 18 timer lang og vi årets længdte dag. Ligesom vi omkring den 22 december har årets kortste dag på 6 timer.

Noget specielt for Danmark og Skandinavien er de lange sommeraftner. Man kalder også området for "aftenlandene". Hvor solen til deler os en masse energi.

Og det er i sommerhalvåret vi kan udnytte solceller og solfangere fuldt og helt.

Jo længere væk fra St.Hans eller midsommer vi kommer des lavere står solen over horizonten. Og des længere tid går der med at "stå op". Hvorfor solfangere først startere senere og senere hen på dagen hen mod efteråret.

Og på samme måde skal bruge længere tid om foråret før de fungerer.

Jævndøgn er den tid hvor den lyse tid og den mørke tid er lige lange, men lysenergien der tilføres er allerede klinget af 14 dage før . På grund af den senere og længere solopgang.

Så for solfangeren og solpanelet er middel allerede forbigået.

Hvis solanlæggene alligevel kan give mere her i efteråret kan det skyldes mere skryfri morgener.

Så jævndøgn er ikke nødvendigvis dagen med middelproduktion.

Et er sikkert , at jo længere vi går mod midvinter ( 22 december), des dårligere er indstrålingen.

Året er fra vikingetiden opdelt i 4 perioder: midvinter, jævndøgn ,midstommer og jævndøgn.

Jævndøgn falder altså 2 gange om året. Forår og efterår.

For vindmøller er sommerproduktionen dårligst fordi luften er lettere og tyndere. Mens den råkolde vinterperiode giver bedre træk i vingerne. Så vindmøller og solanlæg har ligesom omvendte max perioder.

Jordens akse hælder. Det giver sommer på den nordlige halvkugle og vinter på den sydige. det hele skifter plads i jævndøgn. Hvir jorden ligesom har siden til solen. Allerlængst er sommerdagen nord for polarcirklen, hvor dagen er på 24 timer. Og vinterdagen omvendt total mørk.

Over de Canariske øer er alle dage på omkring 12 timer hele året. Så de mærker ikke noget jævndøgn sydpå og ned til Ækvator.

Kun lidt på solhøjden , der når et max ved vendekredsene. En mod nord over Ægypten og en mod syd .

Så jævndøgn er et typeisk Skandinavisk fænomen.

Se også:

www.dr.dk/nyheder/vejret/i-dag-er-det-jaevndoegn-og-den-moerke-tid-naermer-sigA

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen