Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Afbrænding af snart sagt alt kan føre til elektricitet. Afbrænding dækker idag rigtigt meget af strømen fra affaldsforbrændingsværker i stikkontakten.

 Jo mere man investerer i elværker , des sværere er det senere at afvikle dem. Det giver igen lange udsigter for en massiv grøn teknologi. Så solparker og vindmøller kæmper op mod affaldsforbrænding, flisfyrede elværker, kulkraft værker og naturgas fyrede kraftværker. Hvor anlægsomkostninger og tidshorizont er mindst 40 år.

Og sjovt nok så findes den grønne teknologi i udkantsområderne, mens afbrænding er den normale vej i byområderne. Eller måske en konflikt mellem land og by ?

For flertallet af politikere lægger bevidst eller ubevidst hindringer i vejen for en masse inditiativer, der omfatter vindmøller, solceller og osofangere.

De grønne vej har svære odds imod sig i udvikling.

Hvorimod afbrænding (pyromaneri) støttes på snart sagt alle parametre.

Og vi kan idag sige , at det kun er med kul, olie og naturgas man kan opnå 100 procent driftstid. Hvorfor de ikke alene er back-up til vedvarende energianlæg, men en forudsætning for at VE anlæg kan anvendes som en væsentlig energifaktor.

For selv med gode forbindelser til vandkraft i Norge og Sverige, så er det jo tit og ofte vindstille eller overskyet . Og back-up via biogasanlæg er ligesom ikke eksisterende.

Så kommer de nye lange forbindelser over Nordsøen til England og Holland . Forstærket højspænding til Tyskland. Og snart et nyt kabel til Sverige. Men det omfatter samtidig atomkraftstrøm på linierne. Så VE er under pres.

Pyromani giver luftforurening både med gasser og støv .Og specielt i byer med morgentåge kommer der kondensationskerner som danner SMOK. Der er hårdt for både lunger og hjerter.

Filtre gør det ikke altid.

Selvom oliefyr udfases som energikilde, så er erstatningen via forbrændingsværker næppe bedre.

Idet forbrænding af blandet affald giver så mange forskellige forbrændingsgasser og forbrændingstemperaturer, at det hele ikke kan afbrændes fornuftigt.

Det kan man kun ved ensartede brændsler.

Så selvom der siges noget andet , så damper der en masse ud over landet fra skorstenene.

SO2 , CO2, CO , NOx og flere kombinationer foruden svævestøv.

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen