Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Ikke al luft trækker ligegodt i driftresultatet på en vindmølle. For vind er ikke bare vind.

 Over hav er luftfugtigheden langt højere end over land. Og fugtig luft er tung luft , der giver et bedre træk i vingeprofilet. Høj varm sommerluft er let luft, der med de samme meter per sekund yder noget mindre på elmåleren.

Så møller i ørkenområder længer mod syd vil stort set ikke være så rentable som vindmøller der står i Nordsøen ved de samme vindhastigheder. Derudover vil møller i ørkener blive belastet af en masse sand i luften. Og omvendt vil møller i Nordsøen blive belastet af en masse salt i luften.

Så står møllen på en lokalitet, så vil produktionen kunne aflæses efter luftens tilstand.

Vi går ud fra at vi ikke har opstillet vindmøller i "kalmebæltet) hvor det sjældent blæser regelmæssigt. For her er luften godt nok fugtig, men også stillestående.

Opstilles vindmøllerne oppe i bjergene godt over havet , så er luftens tryk tillige lavere. Og tynd luft bærer ikke nær så meget bevægelsesenergi , som tilsvarende luft i lavere områder.

Fordelen er kun, at det ofte blæser mere konstant oppe i bjergene.

I områder der er meget kulde er vandet frosset ud af luften. Så selvom det blæser så skal der mere til end f.eks. i kystklimaområder som Danmark.

Vi ligger i Vestenvindsbæltet, hvor det ene lavtryk med vinde efter det andet vælter ind over landet. Så Danmark og store dele af nordeuropa er velegnede steder for vindmøller.

Mange steder i verden er ikke så heldige med halvstærke vinde, der blæser næsten hver dag.

Masser af steder har store storme, men det er både kortvarigt og også for meget på en gang.

De bedste vinde får man der hvor tryklinierne (isobarerne) ligger tæt. Og der er et fugtigt havmiljø nedenunder. Midt på Grønlands indlandsis og midt i Sibirien om vinteren er forholdene til den anden side.

Så kystnære vindmøller i Danmark specielt i Nordvestjylland har fine forhold til langt mere vindkraft. Men det ønsker man tilsyneladende ikke , nu højspændingslinierne nedgraderes.

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen