Besparelser, isolation ,renoveringsordninger andre initiativer har ikke reduceret energiforbruget . Forvi bruger fortsat det samme per kvadratmeter alt i alt.

 Når man sparer i den ene ende og bygger nyt og større i den anden ende, så ædes besparelserne op i takt med byggeriet af mange flere kvadratmeter.

Og hvis man ikke satser pengene målrettet på ren energireduktion , så får man godt nok bedre boliger, men samtidig mange flere nye kvadratmeter.

Målet mod store procentvise reduktioner i 2030 kan derfor ikke indfries. Og med den fortsatte øgede komford vil målet nok heller ikke kunne nås i 2050.

Der skal helt andre effektive boller på suppen.

Tilskudsordningerne, der skulle isolere husene, udskifte oliefyrerne og lignende går til nye køkkener , udestuer og flere kvadratmeter under tag. og det er jo godt nok fint, men ikke målet.

Det burde målrettet være gået til isolationsmaterialer , solfangere, husstandsmøller og bedre varmekilder.

Nu står vi så her mange år efter og kan konstatere , at forbruget per kvadratmeter inklusive al nybyggeriet ikke har flyttet noget.

Så det er op til eneriministeren , at komme med langt stærker udspil , hvis vi for alvor skal flytte noget.

Se også:

https://ing.dk/artikel/vi-bruger-lige-sa-meget-energi-bygninger-25-ar-siden-204862

Ian