Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Solceller yder slet ikke den energi som "sælgere" ofte påstår, men afregningsordninger trækker driftudgifterne i nul.

 Der skal nemlig et meget stort areal til i Danmark for at komme op på en tilstrækkelig stor kapacitet til at true kul , olie og naturgas produceret elektricitet. Og så er megaanlæg slet ikke så interessante mere.

Solpaneler yder 125 kWh per kvadratmeter per år. Så 2 hektar der svarer til 20.000 m2 vil kunne yde 2500.000 kWh eller 2.500 mWh eller 2,5 GWh elektricitet om året.

De afregnes med omkring 2 krorner per kWh og det svarer så til 5 mill kroner. Et stort beløb sådan umiddelbart.

Kul og andre brændsler afregnes med omkring 40 øre per kWh. Så 2.500.000 kWh koster på konventionelle værker 1 .000.000 kroner. Altså er solpaneler 5 gange dyrere i drift. Og den difference betales i øjeblikket af forbrugerne og staten der mister et større provenu. Hvilket er fint nok , men næppe holdbart i længden.

Nye teknologier skal naturligvis støttes i indledningsfasen. Og det er solceller , atomkraftværker, biogas og lignende jo også blevet her og i udlandet. Men en dag bortfalder ordningerne og området må stå alene. Så vil vi se konkurser på stribe.

Små private anlæg på 6 kW vil , sålænge de dækker egetforbruget , være langt mere rentable. Fordi de her spiller op mod afgifter og moms , der fordyrer kulkraft produceret elektricitet. Og så ser regnestykket fra privat vinkel jo anderledes ud.

Den private besparelse kan derfor sagtens betale for de dyre paneler. Men de besparelser er der jo ikke de massive solparker.

Det bliver altså de store solcelleparker , der kommer i klemme , når vindene blæser den anden vej igen.

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen