Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Et nybygget solfangeranlæg står nu til nedrivning efter en kommunal miskmask behandling.

 Store solfangeranlæg i forbindelse med fjernvarmeværker er de sidste år skudt op i kølvandet på de høje naturgaspriser. Og planlægningen mange steder er blevet fremmet maksimalt.

Og så , selvom, alle formalia er overholdt så kan der gå kludder i procedurerne.

Det sidder der folk som hele tiden finder fejlene , som nu gør sig gældende i forhold til Vivild Fjernvarmeværk. Idet man udfra en enkelt fejl i sagsbehandlingen vil have hele det store sol-park-anlæg revet ned.

Så enten skal anlægget rives ned eller også skal Norddjurs Kommune lave en ny lokalplan.

Idet sagen har været for Planklagenævnet i Vivorg.

Konflikten står også i Norddjurs kummune, hvor et lille mindretal på 2 udaf 27 vil have det hele skrottet. Solfanger entreprenøren havde ellers fået grønt lys fra kommunen, så det hele er opført i god tro.

Der blevet opstillet 7000 kvadratmeter solfangere, som på årsbasis forvrntd st kunne producere 3300 MWh energi. Eller lidt under 500 kWh per kvadratmeter per år. Hvilket ikke lyder forkert.

Det hele opsamles i en større akkumulatoktank i tilknytning til varmeværket.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/550644/modstander_uartigt_at_lovliggore_solvarmeanlaeg

http://www.vivildvarme.dk/277092581

http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-fra-dansk-fjernvarme/arkiv/2016/161108-energibesparelsen-er-afgoerende

http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-fra-dansk-fjernvarme/arkiv/2016/161220-vivild-mangler-bare-at-trykke-paa-knappen

Ian

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen