Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Vi har vænnet os til drikkevand i hanen, varme i rørene ,at dubfrysere og køleskab fungere og trafiklysene skifter i vejkrydsene. Men intet varer evigt.

 Sker der kun kortvarige strømsvigt, så tar vi det roligt. Men har man mange penge på spil hvis ventialtionen i store staldsystemer falder ud om sommeren , så vil vi gardere os.

Det mindste vi får hjem er en Honda nødgenerator og brændstof til flere dages drift.l

Men når strømmen om ikke så længe får samme kvalitet som i mange ulande , så er begejstringen nok til at føle på. For pludselig sidder du i mørke og der kommer ikke mere vand ud af hanerne.

Ude på landet har man de senere år sløjfet brønde og boringer til fordel for store lokale og eller kommunale vandledninger. Alt sammen fint, når der er el og kraft i det øvrige samfund.

Har man dyr og ikke bor ved en å , så vil vandmangel hurtigt blive et stort problem.

Og her må man nok sige et overset problem.

For der er efterhånden langt til "private" brønde og boringer.

Vi er ikke forberedte på kriser med strømsvigt og vandmangel. Vi er ikke forberedt på at snart alle væsentlige aktiviteter kræver elektricitet.

Og her er det ikke nok med batterier og solceller eller en lille husstandsmølle.

Man må genetablere og etablere nye boringer .

For det er næppe sundt , at drikke ukogt overfladevand.

Al varme skal cirkuleres. Og det enten som fjernvarme ,oliefyrsvarme, stokerfyr ,gasfyr eller lignende. Svigter energien så bliver det hurtigt koldt.

Back-up betyder dermed mere end en nødstrøm , men også erstatningsfaciliteter. Så alt ikke falder fra hinanden , når strømmen svigter.

Går vi få år frem , hvor elbilen også skal have sit , så vil krisen blive endnu tydeligere.

iAN

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen