Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Kina vil ifølge Ingeniøren online bygge 20 nye flydende atomkraftværker , der kan placeres og omplaceres efter behov for energi.

 Det var russerne der først byggede et flydende kraftværk efter erfaring med at udnytte stomreaktorene på opankrede slagskibe. Siden er yderligere projekter under effektuering.

Nu meddeles det så fra Kina at man tager ideen op.

Vi kender allerede små atomreaktoranlæg i ubåde, slagskibe, videnskabelige anlæg ved polerne og på øde steder i Sibirien. Kineserne vil tilsynheladende bygge anlæg der er noget mindre end de russiske. Anlæg der skal plaeres i Det Sydkinesiske Hav , hvor kampen om havbundens ressourcer er høj og kinflikten med naboerne stor.

Der er tale om anlæg på 1/4del af de russiske. Så vi må regne med at det bliver små trykvandsreaktorer. Oplægget er en konstruktion af en serie på 20. Hvilket er en noget hård udmelding. Og ikke uden problemer.

For de landbaserede kinesiske anlæg lever slet ikke op til de sikkerhedskrav som er gældende i fx. Europa. Så hav med de nye flydende ? Bliver det lige så skrabede modeller ?

Bliver der så efterspørgsel efter de små billigere løsninger, så kan man frygte at mange u-lande vil føle sig fristet til en hurtig elværksudvidelse.

Det varsler ilde for fremtiden.

Læs også:

https://ing.dk/andre-skriver/kina-vil-bygge-20-flydende-atomkraftvaerker-203239

Ian

Dagens vits

Hvad hedder højhus på Århusiansk? Svar: Hytte, på hytte ,på hytte, på hytte, på hytte...
Nive info
Gå til toppen