Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Brug af brændeovne påstås nu at være roden til det største miljøsvineri. Skriver Børsen online.

 

Brændeovne i tæt bebyggelse forurener mere end trafikken . Med røg ,støvpartikler og "farlige gasarter" omdannes fyringssæconnen til en dødszone for over 500 personer medluftvejsproblemer om året. Så nu forventer man et politisk indgreb.

Ikke desto mindre så står hovedparten af brændeovne nok i vore sommerhusområder , hvor de i sommermånederne mere spreder stemning og hygge.

Som eneste varmekilde er procenten i virkeligheden nok meget lav. Men det er en måde at markere sig i debatten når Det nationale center for miljø og energi nu udgiver en rapport.

På husmandssteder, hvor pengene er små har man diverse former for brændeovne , der i vintermånederne giver primær varmekilden. Men her generer røgen ingen. Støv og aske forbedrer ligefrem jordbunden år efter år.

Men det er nok noget andet med brændeovne i tæt bebyggelse, hvor der specielt på tæt tågede dage ville kunne optræde smok lignende tilsatande, som i de engelske kulminebyerm i 1950erne.

Og for den sags skyld i en række store ulandes skur og blik byer.

I Danmark fik vi oprindelig en pludselig opblomstring af brændeovne i 1973 efter energikrisen. Siden er der gået træpiller og fjernvarme i meget af opvarmningsmassen.

Brændeovne kræver primært adgang til træ. Og det vel at mærke træ man selv henter. Enten i baghaven via nedlagte læbælter eller som sankekort i skove og plantager.

Brændeovne er altså en nyttig VE aktivitet, der er godt for miljøet.

Tiden efter 1973 hvor man brændte kul og gamle bildæk er for længst forbi. Ja, mange brændeovne er slet ikke egnedede til andet end træ. Som kakkelovne og komfurer før i tiden.

Vendettaen mod brændeovne er nok udelukkende for at skaffe "forskningsmidler" på et lidt for løst grundlag.

Se også:

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/348516/landets_braendeovne_skader_miljoeet_mere_end_samlet_biltrafik.html?utm_source=all_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_feed

Ian

Dagens vits

Et par skulle ud og spise. Tjeneren spurgte, om de havde bestlit bord. "Hvis vi havde bestilt bord, var vi taget til Ikea!" svarede manden.
Nive info
Gå til toppen