Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Permanent Magnetiseret Generator eller en gearløs vindmølle.

 

Elektricitet produceres ved induktion , når et magnetfelt passerer en eller flere spoler.

Magnetens magnetfelt stiger og falder igennem spolen og der opstår en spænding i form af vekselstrøm. Kører feltet langsomt bliver der langsomtgående pulser. og kører den hurtigt bliver der højere og stejlere pulser.

Holdes rotationen på 50 Hz har man samme pulshastighed som i lysnettet.

50 Hz (Hertz) kaldes også for freqvensen.

Mængden af vindinger i spolen bestemmer voltene. Og tykkelsen af ledningerne bestemmer hvor mange ampere , der kan gå.

En vekselstrømsmotor består af et roterende anker (rotor) og 3 faste spoler (stator).

En dynamo eller asynkrongenerator er bare en vekselstrømsmotor, der trækkes hurtigere rundt.

I en vekselstrømsgenerator er der statorspoler der kommer med strøm fra lysnettet og dermed med magnetisme. Rotoren består af få vindinger , der ligesom i en transformator bær en stor strøm, da vindingerne er kortslutningsringe. Den store strøm skaber et nyt magnetfelt. Og magnetfeltet i rotor og stator skubber til hinanden. (En asynkrongenerator er en kortslutningsmotor).

I mindre vindmøller begyndte man for få år siden at bruge generatorer hvor magnetfeltet kom fra faste (permanente) magneter. Jo flere magneter, des flere pulser.

Og nu brugte man ikke lysnettet til magnetiseringen.

PMG møller kunne køre uafhængigt af lysnettet.

De større møller fik på samme tid ringgeneratorer med mange poler, så de kunne køre langsommere.

I dag har selv de største vindmøller PMG generatorer. Så de kan køre med variabele omdrejninger.

Ved PMG møller sparer man gearet. Og har derfor ingen gearstøj fra mølletoppen.

PMG møller har på store møller rigtigt mange poler .Strømmen ensrettes til jævnstrøm og hakkes via en inverter op til vekselstrøm.

PMG magneter laves af sjældne jordarter som f.eks. samarium , niobium m.v. der bl.a. hentes i Kina.

Det gør at de helt store møller roterer med ned til 6 omdrejninger i minuttet.

De små PMGer kører gerne 20 gange så hurtigt.

Ian

Dagens vits

De startede bilen og direktøren sagde:
Nive info
Gå til toppen