Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Den saudiske olieminister ser faldende oliepriser i den kommende periode. Hvilken indflydelse får det på brændsels- og brændstofpriserne ?

 

Tidligere var kulprisen udslagsgørende for hele konstruktionen mellem de forskellige brændsler og brændstoffer på verdensmarkedet. I dag vil man af klimatekniske årsager gerne reducere forbruget af kul. Men det betyder oftest at andre brændsler belastes mere.

Med en 50 procent forstørret efterspørgsel på energi i 2050 skulle trykket på udbuddet snart kunne ses på prissætningen . Ikke bare på kul men også olie, naturgas og alt andet brændbart. Med olie vil benzin og dieselolie så skulle stige.

Men det er hidtil ikke sket fordi en række lande har pumpet voldsomme mængder olie op . Måske i håb på at stabilisere deres nationaløkonomi . Virkningen har været modsat, idet priserne over et år nu har ligget lavt i forhold til tidligere. Man kan ind i mellem tanke dieselolie til under 8 kroner per liter.

Nu ser man imidlertid i følge olieministeren ,at nogle af de store beholdninger er begyndt at falde. Og det er enten tegn på øget efterspørgsel eller faldende produktion.

Stiger priserne , så stiger elektriciteten også. Og så kan flere VE projekter måske igen betale sig. Men det kan tjæresandsudvinding og skiffergas i Staterne også . Så pest og kolera.

Og de mange spritfabrikker , der blev igangsat af Bush administrationen vil igen opkøbe majs og sukker fra hele verden til produktion af brændstoffet etanol.

Energipolitik er verdenspolitik. Og vores oliebaserede samfund står og falder med lave eller høje energipriser. I de senere år har vi set lukning af en række industriproduktioner , der i følge eksperter billigere kan udførse andre steder. Vores arbejde bruger derfor mindre og mindre brændstof set i forhold til vækstøkonomierne i specielt fjernøsten.

De bruger flere kul , mere olie , mere naturgas (LNG) , mere vandkraft ,mere atomkraft og mere vind og sol.

Så når andre skruer op , så skruer vi tilsyneladende ned. Men nu er vi så nået dertil , at vi på verdensplan bruger mere end der udvikles . Så lagrene er begyndt at falde.

Se også:

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/346561/saudi_arabisk_olieminister_ser_faldende_olielagre_de_naeste_3-4_maaneder.html?utm_source=all_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_feed

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen