Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Alle maskiner der arbejder udvikler varme. Men ikke al varme har man fokus på at udnytte.

 

 

 Varmetab , køling eller udnyttelse af spildvarme er ord vi hører overalt hvor der er industrier med processer, der udvikler varmeenergi. Ikke alle steder mener man det er rentabelt at opsamle og udnytte energioverskuddet. For hvad koster det og hvorlænge er tilbagebetalingstiden.

Teglværker , fiskemelsfabrikker , store mejerier er anlæg der førhen sendte spildvarmen som kølevand eller varm luft ud i omgivelserne. I dag har flere en varmegenanvending med når der produceres. Og lokale fjernvarmenet nyder godt af de gode temperaturer.

Tilbage står vindmøller ude i terrænnet , hvor møllehattens køletårn viser , at her er der kalorier at hente, hvis man fik en bærbar ide.

For gear og generatorer udvikler rimeligt meget varme under drift.

Desværre er der ofte langt til områder med mulige forbrug , som med fordel kunne aftage varmeenergien.

I 1980erne blev der bygget flere vindmøller med vandbremser . En teknik hver vand klemmes sammen mellem roterende jern.

Det viste at vindkraft umiddelbart kunne omdannes til kogende vand.

Når man i stedet for indsatte generatorer, så var det fordi elektricitet umiddelbart lettere kunne udnyttes i installationerne. Men samtidig glemte man den store varmeudvikling .

En varme vi idag lader gå bagud fra nacellen.

Besøg dengang i Tvindmøllens top var en dejlig varm oplevelse. For både generator og gear holdt toppen frostfr i selv kolde udetemperaturer.

Siden er der kommet megamøller , hvor varmetabet næppe er mindre og køleanlæg nødvendige.

Varmepumper kunne let opsamle overskudsvarmen. og sende den ned til positiv anvendelse.

Men det sker ikke. Nok mest fordi der ingen fokus er på varmetabene.

Indfangning af de frie kalorier fra VE anlæg burde være noget Energiministeriet bevilgede projektpenge til.

Men måske er det for svært at bøje nakken og se op.

 

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen