Politikerne har læst befolkningen fuldstændig forkert i debatten om vindmøller.

 

I Sæd syd for Tønder, hvor udsigten til tyske møller lige over grænsen er mere end markant ansøges der i øjeblikket om tilladelse til at opstille 6 vindmøller i megaklassen.

Her ville man forvente massiv modstand , men det modsatte er faktisk tilfældet. Idet 114 lokale har støttet opstillingen i en underskriftsindsamling.

I 15 år har man kunne se på store vindmøller klods op af grænsen på tysk side, mens der ingenting skete i Danmark. Nu kommer så muligheden. Og med den afsættes der et fast årligt beløb til lokale initiativer og aktiviteter.

Kroner og ører der andre steder har sat rigtigt mange midler af til både bygninger og folkelige brugere på stedet. Penge som man i dag ikke kan få lokalt.

At lokale investorer også får mulighed for at få anparter gør ikke ordningen ringere.

Egentlig burde der oprettes "møllelaug" , hvor også forsyningsselskaberne går ind med restkapitalen så flere projekter kunne gennemføres.

Så ville der falde flere penge af lokalt og grønne penge som ovenfor.

Det er interessant at se , at der også er positive historier om opstilling af nye vindmøller.

Med den allerede massive tilstædeværelse halve kilometer mod syd , så vil 6 danske møller knap kunne mærkes.

Nu bliver det interessant at se om Tønder byråd også har politisk kraft til at imødegå de mange protester , som ved andre projekter vil vælte ind i sidste øjeblik.

Manger af den type protester kommer som bekendt fra den anden side af Jylland og slet ikke lokalt.

Og her har vi massiv lokal opbakning fra dem der bor i området.

Se også

http://www.energy-supply.dk/article/view/496211/ivrige_borgere_kaemper_for_at_fa_vindmoller_som_nabo

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/ivrige-borgere-kaemper-faa-vindmoeller-som-nabo

http://www.jv.dk/toender/Naermeste-nabo-stoetter-vindmoeller-ved-Vindtved/artikel/2510187

Ian