Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Standart moduler er ofte billigst. Og kan mange gange kombineres kreativt.

 

Danske solfangere er ofte af differenstypen, hvor en pumpe henter det varme vand ligesåsnart det er 5 plusgrader over temperaturen i bunden af solfangerlagertanken.

Henover dagen stiger og falder indstrålingen alt efter vejret. Og samtidig stiger og falder temperaturen i det varme afgangsrør i toppen af solfangeren.

Hvis man kun pumper varmen ned , når den er varmere end bundvandet, så vil temperaturen i lagertanken gradvis stige.

Er tanken allerede varm fra i går, så sker der ingenting. Sålænge der ikke er en temperaturforskel.

En solfangerlagertank er opretstående med 2 spiraler inde i beholderen. En spiral i bunden og en spiral i toppen. Selve tanken indeholder vandet fra vandværket.

Et normalt modul er oftest på 270 til 300 liter. Og det kolde vand kommer ind i bunden.

Vand i koldvandshanen er omkring 8 grader celsius. Så tanken er ret kold i bunden.(når der bruges vand).

Vand er tungest ved plus 4 grader celsius. Så derfor er alle søer (hvis de ikke er bundfrosne) 4 garder varme i bunden. Det samme er en solfangerlagertank. Vand lægger sig efter vægt og lagdeler derofr i en solfanger tank. (det skyldes tyngdekraften).

Varmt vand er lettest og ligger derfor i toppen. I toppen tapper man derfor det varme vand.

En spiral i bunden er ofte et 3/4 tommer kobberrør på omkring 22 meter . Idet der går en vis tid med at udligne temperaturen. Andre tanke er udformet som kappebeholdere (overfladen cirka den samme). Atter andre som udendørs tanke , der ligger vandret over solfangeren (bruges i Grækenland og Israel på hoteller). Og kaldes for selvcirkulerende anlæg.

Så der er flere veje til at opbygge det varme vand.

De fleste anlæg er på 9 kvadratmeter solfanger med en 300 liter solfangerlagertank.

Og de kører bed både pladesolfangere og vakuumrør solfangere.

Man kan udbygge anlæggene med flere kvadratmeter solfanger, men skal så have mulighed for at brænde overskudsvarmen af få dage om sommeren. Det kan gøres via en varmeveksler til gulvarme eller et radiatorkredsløb. Eller en gammel radiator udenfor.

Og så har man stadig de 300 liter lagertank til det varme vand.

Solfangere egner sig altså mange steder til løbende udbygning.

En god lagertank holder ofte til flere anlægs levetid. Så det er ikke her man skal spare.

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen