Et stort VE projekt i nordboernes gamle by bispesædet Gardar i Sydgrønland er lige på trapperne.

 Inde i bunden af Julianehåbsfjorden (Qaqortoq Fjorden) ligger en række bymæssige bebyggelser på de samme lokaliteter, som nordboerne anlagde for 1000 år siden. Her var de landbrugsmæssigt bedst egnede områder og adgang til vand som betød noget.

I dag ligger markerne og stederne sydvendt , så man får mest mulig sol i sommerhalvåret. Og det kan fint bruges til et solpanel projekt.

Grønlands Elforsyning "Nukissiorfiit" udviklede i 2015 et VE projekt for bygder. Og valgte dengang Ikaliku som første prioritet for et testanlæg.

Projektet blev udbudt i 2016 og forventes under opførelse i 2017.

Det er meningen at VE delen skal erstatte en del af den importerede dieselolie , der p.t er på 55.000 liter årligt. Det skulle derudover forlænge "elværkets" levetid og gøre Grønland grønnere.

Igaliku er et af de meget besøgte tusrist lokaliteter , hvorfra der også udgår flere fjeld-vandre ture.

Bygden ligger 15 minutters flyvning af Sydgrønlands lufthavn Narssarsuaq, hvorfra man også kan sejle. Men der er ingen veje , som sammenbinder bygderne, kun fjeldstier i nogle områder.

Ved at opstille et større solcelleanlæg og en række vindmøller forventer man at kunne reducere energiforbruget med 50 procent. Hvilket nok ikke er urealistisk . Det hele afhænger hvilke anlæg man vælger. For der er i sommerhalvåret masser af sol og om vinteren masser af blæst.

Oplægget til projektet er 620 kvadratmeter solceller opsat på et 400 kvadratmeter stort areal. Og derpå tænkes monteret 67 stk vandrette vindturbiner.

Det sidste er nok mere tvivlsomt, eftersom de darrieux typerne ikke kan levere ret meget, heller i Danmark. Det var nok klogere med små propelmøller (husstandsmøller).

Propelmøllerne findes allerede afprøvet højt oppe i fjeldene , hvor de supporter radiokæde systemet.

Dertil tænker man at bygge en batteribank ( akkumulatorer) , der kan udstrække energien over flere timer. (Eneste problem er kulden om vinteren, hvor akkumulatorer er meget sårbare).

Ekstraordinært tænkes projektet senerehen forsynet med et brintanlæg og et brintlager.

Se også:

https://www.nukissiorfiit.gl/gron-energi-i-igaliku/?lang=da

http://knr.gl/da/nyheder/sol-og-vind-skal-drive-igaliku

Ian