Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vindens energiindhold stiger med vindhastigheden og vægten af luften.

 

Den lokale vind , der er afhængig af terreænet til daglig og stormvejr i perioder svinger gra få meter i sekundet til over 30 meter i sekundet. Mange steder ligger den dagligt mellem 7 til 14 meter i sekundet.

Få timer om året er vindhastigheden over 25 meter per sekund. Og hastigheder derover splitter de fleste møller af. Så derfor falder bremserne ved 25 meter i sekundet. For selvom der er meget energi så ville levetiden på møllen falde så drastisk, at det ikke kan betale sig.

Andre møller drejer vingerne ved roden. og atter andre krøjer ud og stiller sig 90 grader på vinden.

Inde midt i landet blæser det mindre kraftigt. Ude ved kysterne blæser det oftest kraftigt.

Vindmøller med stive vinger har vindhastigheder , der er optimale og mindre gode vinkler til vinden. Så den lokale vindhastighed bestemmer ligesom hvordan man stiller vingerne i roden.

Helt ens vindmøller vil derfor yde meget forskelligt alt efter hvor de står. Så møller i Thy ved Vesterhavet vil yde meget mere end møller inde ved Viborg. Og det med samme generator og samme gearing.

Så når mølle et ved Vesterhavet yder 22 kW , så vil mølle to ved Viborg måske yde 9 kW.

Møllen inde i landet yder altså ikke optimalt . Så investeringen i mølletoppen er altså ikke så god.

Det kompenserede man i 1980erne med længere vinger.

Og da kom begrebet indlandsmøller. Hvor mølletoppen var ens men det afsejlede rotorareal i vinden var på mange flere kvadratmeter.

Og dertil kom så indstillingen ved vingeroden, hvor gennemsnitsvinden et sted kunne være på 6 meter per sekund, andre steder på 9 meter per sekund og atter andre på 14 meter per sekund. De sidste steder kunne f.eks. være på Færøerne.

I Danmark har vi tit en middelvind , der kun giver en middelproduktion.

Efter år 2000 kom der mange møller med drejbare vinger. Det betød , at man løbende kunne tilpasse vingernes vinkel til vindhastigheden. Og på den måde udnytte vinden maximalt ved de lavere hastigheder og krøje ud ved overvindhastigheder.

Men det ændrede ikke på , at indlandsmøller stadig fik lidt længere vinger end dem på forblæste lokaliteter.

Nu kunne man få mere økonomi i investeringen og samtidig et bedre afkast.

Så i dag er det vanskeligt at se forskel på møller fra indlandet og møller fra kysten.

Ian

Dagens vits

En mand opsøgte en spåkone og satte sig ned foran krystalkuglen. - "Jeg kan se, at du er far til to børn", sagde spåkonen. "Det er noget, du tror", svarede manden. "Jeg er far til tre børn." Spåkonen smilede og sagde: - "Nej, det er noget, DU tror."
Nive info
Gå til toppen