Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 


VE leverandørerne er lige så ustabile som vinden blæser.

 

Argumenterne mod VE i elsystemet fra elværks side har altid været manglende effekt når det var nødvendigt. Ja, det er en ustabil samarbejdspartner.

For man kan ikke altid beregne hvor mange kWh der her og nu kommer.

Har man mange møller over et større areal, så er dækningsgraden lidt bedre, men stadig ikke optimal. Det er derfor møller får en lavere afregning.

Men også forbruget på nettet svinger meget. Og det alt efter hvor meget folk bruger eller ikke bruger. Hvilket betyder at man skal have en større back-up kapacitet stående klar hele tiden.

Vindmøller og solceller fylder naturligvis en del af hullerne op. Så det bliver enklere at stabilicere nettet , når der er flere VE anlæg koblet op samtidig.

Elforsyning kan sammenlignes med fællesspisning i et forsamlinghus. Hvor der er forskellige levarandører og andre der fortærer leverancerne.

Og ligesom i alle familier, så spiser man ikke hele dagen , men rykvis morgen , middag og aften.

Så nogengange er der for meget mad på bordet, andre gange bliver det hele spist op.

Elforsyningen lover 230 volt plus minus 10 procent. Så der skal hele tiden forsyninger til der kan holde spændingen stabil. (der må ikke mangle noget ind i mellem).

Det betyder at køkkenerne (stand by og produktion) hele tiden skal kunne levere.

Hvis produktionen er for høj så stiger voltene til over 250 volt og alle maskiner brænder af. Er der for lidt så går alle maskiner for langsomt eller i stå.

Danmark var et af de første lande der tilpassede det svingende forbrug med svingende VE leverancer. Og det samtidig med tilkobling til Tyskland, Sverige og Norge via kabler. Inklusive vore egne elværker , der fyrede med kul eller affald.

Så det hele er en boksebold i tredimintional bevægelse.

Vindmøllerne leverer mere eller mindre hele døgnet hele året. Solceller leverer om dagen og mest om sommeren. Og når det er vindstille så leveres der ingenting , ligesom når det er overskyet og mørkt.

Med de nye batteriteknologier vil VE kilderne kunne stabiliseres mere, men der er stadig brug for back-up. Og det får vi p.t. fra vandkraft fra Norge, kulkraft og affaldskraft fra Danmark og atomkraft fra Sverige og Tyskland.

I fremtiden vil elforbruget øges væsentligt . Og så kunne vi ønske forbrugere der koblede på når der var et stort VE overskud. Og koblede ud når sol og vind var nedadgående.

Jo flere VE anlæg i spredte områder, der større stabilitet.

For vi må regne med at de gamle back-up systemer slide op og fases ud.

Ian

Dagens vits

- Tjener der er en flue i min suppe - Ja vi havde ikke redningsveste til dem alle samme.
Nive info
Gå til toppen