Rolls-Royce vil masseproducere små atomkraftværker indenfor de næste år.

Opbygningen af den nye MHI-Vestas i Østerild er nu på plads.

I gamle dage var det store kedler til kraftværkerne, i dag er det vind og varmepumper.

43 kommuner har fået slynget ny lovgivning i hovedet og ulovliggjort anlæg.

Tanken om en 100 procent recyklebar vindmølle en nu topprioritet i Vestas.

Der må ikke være huse, landsbyer ,kulturminder, kirker og andre anlæg i nærheden.

Store møller i 1980 er små møller i dag , men står ofte på gode vindplaceringer.

EnergySuppley har en udmærket artikel om det tonstunge nacelleløft i Østerild.

Brunkul og kul har et stort aftryk i luften over Tyskland.

Hver gang vi piller i naturens balancer synes ravnarok at tegne sit ansigt.

Totalt ukendte firmaer og mellemhandlere sælger via telefonen "grøn strøm".

Plane solpaneler, fokuserende solpaneler, sol trug, solfangere (vand),store solfanger anlæg,

Nye muligheder under rød energiminister.